chiddush logo

רמזים נפלאים המסתתרים במילה 'יהודי' (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אברהם לוי, 27/5/2015

רמזים נפלאים המסתתרים במילה 'יהודי'

1) במילה 'יהודי', בתחילתה נמצאת אות י' ובסופה נמצאת אות י'.

אות י' היא רמז לעשרת הדיברות, והיא מקיפה את האדם משתי צדדיו, כדי לרמוז לו שהוא נמצא תמיד בתוך המסגרת של עשרת הדיברות, ובכל מצב שבו יהא, עליו להתכופף לתורה ולקיים את מצוותיה.

 

2) באדם היהודי האותיות הפנימיות הם 'הוד', וזה באמת התוכן וההגדרה הפנימית של כל יהודי. ומה הוא ה'הוד' הזה?

אות ה' מרמזת על חמשה חומשי תורה. אות ו' מרמזת על שישה סדרי משנה. אות ד' מרמזת על ארבעה חלקי שולחן ערוך. המערכת הזו של התורה הקדושה, על כל חלקיה - משורשי הדברים ועד קיומם בפועל (מחמישה חומשי תורה ועד ההלכה למעשה), זה ההוד האמיתי של האדם היהודי.

 

3) במילה 'יהודי' רמוז שם ה'. היכן? בקצוות נמצאת האות י' פעמיים, ובאמצע נמצאת האות ו', סך הכל עולה למניין 26, כמניין שמו של ה' (י-הוה).

 

4) דבר מעניין: ראינו ששם ה' רמוז במילה 'יהודי' בצירוף אותיות של שלושה מקומות, אות ימינית (י'), אות אמצעית אות (ו'), ואות שמאלית אות (י'), וידוע בתורת הח"ן שעשרת הספירות רמוזים בשם ה', ויש בהם בחינה של שלושה קווים רוחניים (שלושה חלוקות), בחינת ימין, בחינת שמאל, בחינת האמצע, וזה מקביל למילה יהודי שרמוז בה שם ה' כנ"ל - באמצעות שלושה אותיות, ימין שמאל ואמצע. והרי האדם היהודי נברא בצלם אלוקים, ובגופו יש בחינה של עשרת הספירות, וחלוקה של 'ימין שמאל ואמצע'.

 

5) חידוש נוסף, המבוסס על תורת הגימטרייה הקטנה.

אדם   גימטרייה קטנה     9      אמת  גימטרייה קטנה 9

יהודי  גימטרייה קטנה  17       תורה גימטרייה קטנה 17

אכן, האדם היהודי חייב לדבוק 'באמת ובתורה'. אם חסר לו אחת מהנקודות הללו, הוא לא יגיע לעולם לדביקות בבורא. הוא אומנם יהיה 'ידען תורני', אך רחוק הוא מאוד מלהיות 'בן תורה'.

אדם יהודי   גימטרייה קטנה  26       י-הוה גימטרייה קטנה 26

אדם יהודי (עם הכולל)      גימטרייה קטנה  27       חלק אלו-ה  גימטרייה קטנה 27

אכן, האדם היהודי קרוב עד מאוד אל הבורא, נשמתו ממקום מאוד גבוה, ועליו לרומם אותה ולשמור עליה מלכלוכי החטאים.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
עוקשי (28/5/2015)
מדהים יישר כח