chiddush logo

לימוד לילדים

נכתב על ידי mose67, 14/3/2015

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה


בהקשר לפרשתנו ויקרא אל משה שבה מתחיל התינוק ללמוד. במדרש

 ויקרא-רבה' (ז, ג) שואל ר' אסי: "מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כוהנים 

ואין מתחילים ב'בראשית'?" ורב אסי מתרץ: "אלא שהתינוקות טהורין

והקורבנות טהורין, יבואו טהורין ויעסקו בטהורין" וי''ל שנרמז: קרבנות אותיות 

רב (מלמד לראשונה) תנוק. וכן תינוק אותיות נקיות ותיקון היינו שהוא טהור 

ומתוקן.       

מכיון שמדובר על לימוד הילדים תרשו לי להוסיף בענין: נתקלתי במהלך טיפולי בילדים בני 14 שאינם יודעים לדוגמא מהו טור וכדומה ועלה בדעתי רעיון ואני מקווה שאנשי חינוך יקבלו אותו.

לעשות בישיבות שלומדים רק גמרא סדר כזה:

יום א שעה (אם לא שעתיים) פרשת השבוע עם רש''י שפ''ח רמב''ן או לגיל מבוגר יותר עם מלבי''ם אלשיך אברבנאל וכדומה.

יום ב שעה נ''ך עם מפרשים לפי הרמה.

יום ג שעה משניות עם מפרשים לפי הרמה.

יום ד טור ב''י ונ''כ שו''ע ונ''כ.

יום ה התנהגות על פי חז''ל מאדר''נ מסכתות ד''א רבה וזוטא.

יום ו ספרי הראשונים כאבודרהם מחזור ויטרי כלבו סמ''ג וכדומה

יום שבת מדרש רבה תנחומא וילקוט שמעוני על הפרשה.

בנוסף פעם בשבוע או בחודש להביא מומחה לציצית או תפילין שילמד כיצד קושרים  מה פסול מה כשר באופן כללי שיהיה מושגים, ולפני החגים מומחה לשופרות או אתרוגים שיראה סוגים והלכות, וכדומה.

 בנוסף פעם בשבוע או בחודש להביא מומחה ליהדות תימן או טוניס או הונגריה וכדומה שילמד על הגדולים על המנהגים על השירה של אותה עדה.

בטוחני שבחור כזה עומק ורוחב ידיעותיו יגרום לאהבתו לתורה ולמידותיו.

[מי שחושב שסדר לימוד זה יכול להועיל לתלמידי ישיבות נא לציין זאת בתגובות. וכן מי שבקשר קרוב עם מנהלי וראשי ישיבות אשמח אם יציע להם רעיון זה]

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה