ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 83 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 407 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

יצחק היה עיוור וחשב שהוא עומד למות (בראשית כז ב). הוא החליט לברך את עשיו ולהפוך אותו לאדונו של יעקב, וכך למנוע לאום אחד ולמנוע מלחמה בין בניו. בעזרת רבקה, יעקב רימה את יצחק, ושמע את ברכת אביו לעשיו.יצ...

מיתוס ההקרבה העצמית למען הכלל, הוא סיפור מכונן בשלוש דתות הייחוד הגדולות. בגרסה היהודית, יצחק כמעט הוקרב; בסיפור הנוצרי, ישוע ("השה של אלוהים") הוקרב אך קם לתחייה; ובגרסה המוסלמית ישמעאל כמע...

אחרי שאבימלך החזיר את שרה לאברהם, הוא העניק לה אלף שקלי כסף שישמשו "כְּסוּת עֵינַיִם",[1] כלומר להוצאות קבורה לה ולמשפחתה (בראשית כ טז).[2] מכאן הסיק אברהם שהוא היה חייב להעניק לאש...

בפרק זה נבחן בעיון את דרכו המרתקת אל יוסף לצמרת השלטון במצרים, באמצעות חלומותיהם של פרעה ושריו.פרעה כעס על שר האופים ושר המשקים, שהיו שותפים לאותה עברה, וכלא אותם, אולם פרעה לא ידע מי משניהם היה היוזם...

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים: יְהִי אוֹר, וַיְהִי אוֹר" (בראשית א ג)מאוד משונה שמכל החומרים ביקום רק המוצק של מים (קרח) ושל ברזל צפים על הנוזל שלהם. לו ברזל מוצק היה שוקע בנוזל שלו אז מעטפת כדור...