ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 102 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 502 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

 מקובל שאחיתופל התאבד כי לאחר שאבשלום קיבל את עצת חושי הארכי, לאסוף צבא גדול ולצאת בראשו, הוא הבין שהמרד נכשל, אבשלום ימות ודוד יפגע בו. אולם אחיתופל לא חיכה שאבשלום יפסיד. הוא התאבד מיד (שמואל...

 "רבי יוסי אומר: לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו" (תענית כא ב). רבי יוסף לא טען שיש אנשים שתוארם (מקומם) מכבד אותם, אלא המליץ שאנשים יכשירו את עצמם, כדי שהם יכבדו את תואר...

 לפני כ4.6 בליון שנים גלקסיה אחרת פגעה בשביל החלב שלנו. אסטרואיד מהגלקסיה ההיא עבר ליד השמש שלנו, התחמם, איבד מהירות באטמוספרת השמש, התרומם מהשמש ואיבד עוד מהירות עד שהוא נלכד במסלול מעגלי (אל...

 פרשת קדושים מביאה רשימה מפורטת של דוגמאות איך לקיים את עשרת הדברות (שמות כ). כדי להקים חברה הגונה ואנושית, אלוהים מסביר חוק חשוב: "לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר  ... לֶעָנִ...

  אלוהים הורה לנוח: "תַּחְתִּיִּם שְׁנִיִּם וּשְׁלִשִׁים תַּעֲשֶׂהָ" (בראשית ו טז).  ניתן להבין שחז"ל חשבו שלתיבה היו שלוש קומות, וכך הם ניקדו את הכתוב – קומה שניה ו...