ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 93 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 457 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

 המלך ברח מבוהל.   כידוע, המן מונה לתפקיד בכיר, נעשה הראשון בשרים, נעשה חברו לשתיה של המלך, ונכבדי המלך בשער המלך כרעו בפניו והקריאו לו את בקשותיהם.  המן לבטח התחיל למנות חילים ו...

  כאשר המן עלה לגדולה הוא מנע מנכבדי המלך להכנס לארמון, ומרדכי לא היה יכול להתקרב לבית הנשים ולדבר עם אנשיה של אסתר.אסתר קיבלה את התך, שהיה שומר ראש של המלך. אסתר ומרדכי הבינו שהתך נשאר נא...

כאשר המן עלה לגדולה, באישור המלך, נכבדי המלך בשער המלך היו חייבים להביא לפניו את בקשותיהם, קראו בפניו, והמן הוסיף שהם יכרעו לו. נאסר על נכבדי המלך להכנס לארמון. מרדכי, שהיה רגיל להכנס לארמון ולברר מ...

 ניתן להבין שבנוכחות שומרי הראש של המלך (חרבונה) ועוד נכבדים, המן, הראשון בשרים, ביקש מהמלך: "יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתֶךָ; וְדָתֵיהֶ...

 כבר בגמרא שאלו: "ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני" (תלמוד בבלי, מסכת מגילה דף יב עמוד ב), וכך הם העלו את הבעיה: מדוע מרדכי סיכן את העם והרגיז את המן בכוונה. לאחר שהמן עלה לגד...