ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 106 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 522 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

  אלוהים הודיע לאברהם ששרה תלד לו בן ושמו יהיה יצחק. אברהם לא סיפר זאת לשרה, ואלוהים היה חייב לשלוח לה מלאך שיודיע לה בנוכחות אברהם, כדי שכולם ידעו שכולם יודעים.שרה שמעה וצחקה בליבה, "...

  יבין מלך הכנענים ישב בחצור ולחץ את בני ישראל. היו לו תשע מאות מרכבות ברזל למלחמה. סביר שלמרכבות היו להבים בגלגלים. בני ישראל נשארו יושבים בגבעות ובהרים ולא יכלו לרדת למישור ולהלחם בו.דב...

 כתמי שמש הם כתמים כהים המופיעים על פני השמש. הכתמים האלה הם יחסית קרים יותר ונראים כמו חורים על פני השמש. ברגע שהכתם מופיע הוא נמשך בממוצע כשבועים: ממספר שעות עד מספר חודשים. כמות הכתמים משפיע...

 שבועה ונדר היו מנהגים מקובלים בכל הדתות בכל התקופות. השבועה נועדה לכפות, לאנוס ולהכריח איש לעשות כדבריו, גם כאשר הוא לא יכול או לא רוצה, וגם כאשר זה גורם לו ולחברה נזק. הדיבר השלישי אוסר, באיום ...

 מקובל שאחיתופל התאבד כי לאחר שאבשלום קיבל את עצת חושי הארכי, לאסוף צבא גדול ולצאת בראשו, הוא הבין שהמרד נכשל, אבשלום ימות ודוד יפגע בו. אולם אחיתופל לא חיכה שאבשלום יפסיד. הוא התאבד מיד (שמואל...