יגאל מלכיאל

תאריך הרשמה: 6/8/2016
חידושים: 5 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 25 נקודות
שם: יגאל מלכיאל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
חוקר ספרי קודש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של יגאל מלכיאל | כל התגובות של יגאל מלכיאל

  שמות העיר ירושלים    אבן מעמסהאוהאפרתהאריאלארמוןאשת נעוריםבית- קלבית השלום, עיר השלוםבית תפילהבמות נחלהבעולהבעל המוןברית אלבשןבת ירושליםבתולהגבעת הלבונהגולהגיא היונים...

 "תניא, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר: תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין  חכמה ניתווספת  בהם, שנאמר: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה". ו עמי הארץ, כל זמן שמזקינין...

  בס"ד לקט פרושים על סדר "קדש ורחץ" ערך יגאל מלכיאל   "דיינו"  הרמז  קדש ...

.לחם שעונים עליו הרבה דברים   .דרכו של העני לאכול חצי פרוסת לחם   .הא מרמז על האות האחרונה שבשם ה' שמרמזת על המלכות שאין לה מעצמה כלום   .ה"א = ה' אלוקינו תקום ת...

 === פרשני ההגדה  על "להא לחמא עניא"  ליקט הרב יגאל מלכיאל===# לחם שעונים עליו הרבה דברים.# דרכו של העני לאכול חצי פרוסת לחם.# הא מרמז על האות האחרונה שבשם ה' שמרמזת על המלכות...