יגאל מלכיאל

כל החידושים של יגאל מלכיאל | כל התגובות של יגאל מלכיאל

  שמות העיר ירושלים    אבן מעמסהאוהאפרתהאריאלארמוןאשת נעוריםבית- קלבית השלום, עיר השלוםבית תפילהבמות נחלהבעולהבעל המוןברית אלבשןבת ירושליםבתולהגבעת הלבונהגולהגיא היונים...

 "תניא, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר: תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין  חכמה ניתווספת  בהם, שנאמר: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה". ו עמי הארץ, כל זמן שמזקינין...

  בס"ד לקט פרושים על סדר "קדש ורחץ" ערך יגאל מלכיאל   "דיינו"  הרמז  קדש ...

.לחם שעונים עליו הרבה דברים   .דרכו של העני לאכול חצי פרוסת לחם   .הא מרמז על האות האחרונה שבשם ה' שמרמזת על המלכות שאין לה מעצמה כלום   .ה"א = ה' אלוקינו תקום ת...

 === פרשני ההגדה  על "להא לחמא עניא"  ליקט הרב יגאל מלכיאל===# לחם שעונים עליו הרבה דברים.# דרכו של העני לאכול חצי פרוסת לחם.# הא מרמז על האות האחרונה שבשם ה' שמרמזת על המלכות...

מידע אישי

5 חידושים
0 תגובות
25 נקודות
שם: יגאל מלכיאל
חוקר ספרי קודש
תאריך הרשמה: 6/8/2016