chiddush logo

זאת תורת העולה

נכתב על ידי טל סייג, 31/3/2020

 

צו:

 

"זאת תורת העולה", ופירש בירושלמי (יומא, פרק ח' הלכה ו') שמדבר על הרהורי עבירה.

 

והנה גימטרייה מחשבות רעות, בחינת הרהורי עבירה עולה 1432 ולחלק ל2 התיבות 716 כלומר ממוצע גימטרייה של התיבות "מחשבות רעות" – 716, כי הוא דבר והיפוכו בגימטריות לגימטרייה "אוהב שבת" שעולה גם 716 אך בקדושה וידוע מרשב"י שפגם השבת הוא בחינת פגם הברית כי כשחושב מחשבות רעות ועוסק בשז"ל אז דייקא מזיק מאוד אך כשחושב מחשבות טובות לא מזיק כול כך כמו שכותב רבנו בהקדמות התיקון הכללי "רק מי שיקרה לו חס ושלום מחמת הרהורים מזה נבראים ממש קליפות חס ושלום" עכ"ל.

 

לכן גם אם נופל האדם הישראלי את תכלית הנפילה הזו כלומר שז"ל במזיד ובמתכוון אל ייאש את עצמו לומר לעצמו והנה אני כבר בתחתית הזאת לכן אעסוק גם במחשבות רעות אלה יתחזק לא לחשוב מחשבות רעות בשעת מעשה שכזה כי מזה נבראים כדברי רבנו ממש קליפות אלה דייקא יתאמץ לחשוב מחשבות טובות וכך יפול בעולמות המחשבה לכדי רק הרע במיעוטו.

 

"מוקדה" עם מם זעירה וסודה שלעתיד לבוא כול העולם יהיה ארץ ישראל וכל ארץ ישראל ירושליים וכול ירושליים בית מקדש מעט וכול בית המקדש השלישי עצמו כמו קודש הקודשים של לוחות הברית והארון שלא מחללו של עולם אלה הבהובה של נקודה בהיכלא של העולם הזה החומרי הגשמי וכן עוד מעלה לבית המקדש השלישי שחוץ מזה שהוא לא תופס שום מקום במרחב העולם כי יתייחד איתו החור השחור של מרכז היקום הוא גם יהיה מעט המחזיק את המרובה כלומר שבתוך הנקודה הקטנה הזו המכילה את בית המקדש יוכלו להיכנס ולעבוד יהודים הרבה, - שכן הוא יהיה רב מימדי, וכול ישראל יהיו במדרגת כוהנים גדולים ויבואו לשמש שם כשימוש כוהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים ביום המיועד להם כפי שייקבע על ידי תורה דלעתיד שתימסר על ידי משיח מעם השם.

 

ומה הייתה עבודת כוהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים?, - לא כלום חוץ מתפלה זכה לשם על טובת כול עם ישראל וכול העולם ביחידות טהורה עם השם לבדו שרק אותו יש לעבוד.

 

כי זה שאנחנו היום מתפללים לכיוון נקודת הציון של הר הבית זה רק בחינת הציבי לך ציונים כלומר מליצה ומשל לגבי מה שיהיה לעתיד שבו באמת לאמיתה המרכז של כול היש באשר הינו יהיה שם ולא תופס שום מקום בחללו של עולם ואין סוף מימדי וקווי.

 

שהוא המקום המסוגל ביותר לקיבול כול התפילות על ידי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כלומר מלך מלכות מרכז שש הקצוות של חג"ת נה"י ומלך מלכי המלכים מרכז מרכזי המרכזים של היש באשר הינו ודבר כזה לא נעשה מעולם לא בימי אדם ונח ולא בימי האבות ולא בימי המשכן בית א' ובית ב' אלה עתיד להיות רק בבית שלישי שיבנה במהרה בימנו.

 

כי בעצם למה השם רוצה שנבנה לו בית? אך ורק לשם ראיית הילדים שלו בקדושה ובטהרה ואת טכסיס ההיטהרות הדרוש לשם ההתוועדות הזאת עם השם תבאר תורה דלעתיד וכן את היום שבו השם יזמן כול אחד ואחד מאיתנו אליו לראותו בביתו ולשמוע ממנו ענייניו.

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע