טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

כללות ענייני משיח בית מקדש גאולה ותורה שלעתיד:     רוח משיח המנחה את העולם רמוזה ב"ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" ובאמת אקש"ק (אדם קדמון שבכול קדומים), - הוא זה שמ...

  "אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו", מ"ד, י': "הלא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו", ס', י"ב: "הלא אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאות...

  "ארץ נתנה יבולה...", ס"ז, ז':   ראשי תיבות "אני", אני זה נשמה והוא סוד התגלות הנשמה כשיש נפש ויש רוח ואז מתגלה הנשמה כאשר ארץ נתנה יבולה כלומר כאשר החקל...

"...חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו". (נ"ב, ג'):   שני שיטות עיקריות בישראל להתמודד עם חטא תשובה שממרקת את החטא ומבטלת אותו ממאזני המצוות והעברות והחטאים ומעשים טובים ומצוות שמצד...

התוכחה לעוסקי התורה התפלה והמצוות:   דע שיש לעסוק בתורה לשמה ולשמו ולא לשום פנייה ולשום על מנת לקבל פרס בעולם הזה ובימי המשיח, בתחיית מתים בגן עדן ובעולם הבא ודע שאכן בזכות עמל תורה ראוי ...

דרישה אורח חיים סימן תצ"ג אות א':   "ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו".   אבל אם נאנס ולא הסתפר לפני הפסח ויש חשש שתהייה חציצה לתפילין מרוב שער במקום תפילין של רא...

טור שולחן ערוך קארו יורה דעה הלכות גילוח סימן קפ"א:   וזלשה"ק: הקפת הראש והזקן: "הקפת הראש והשחתת הזקן גם באלו כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב:".   דע שהתקלקל...

זמן קץ המקדש:   יחיינו מיומיים ביום השלישי והם היומיים של תרי חרוב שאם יום בעולמו הוא 1000 שנה הם האלף השביעי והשמיני שהמקדש יורד משוכלל מהשמיים רק עמוק עמוק בתוככי האלף התשיעי שהוא שלישי...

וזאת לשון רבנו הקדוש:   "כי את השיר שיתער לעתיד לבוא אפשר להשיג רק על ידי רואי פני המלך": עכ"ל:   דע שלהשם יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יש שני בחינות של ...

בית המקדש השלישי:   גימטרייה בית מקדש שלישי 1506, ועם האותיות 1518, סכום גימטריית כול האותיות מא' ועד תיו 1495 ועם 22 הכוללים 1517 ועם הכולל הכללי 1518 שכללות הבל הפה היוצא על ידי 22 האות...

 "משיח מנחם שמו":   והנה מנחם גימטרייה חמץ 138 ובדורות האלו התדקדקה כבר קליפת חמץ של קו חיטה כנגד חסד כבחינת חוכמה שבעץ הדעת טוב ורע והיש למטה שלה כלחם מתוק לחם קל לחם לבן ...

"רחוק מרשעים ישועה...", ק"ט, קנ"ה:   דע שגם לרשעים נוראיים שאינם ישראל מושחתים ומרושעים צוררי ישראל ומשומדים יהודים יש ציפייה לישועה אלה שאצלהם אנחנו ישראל הכשרים ...

בס"ד                                ...

מרחב חומר וזמן ראשי תיבות "מחוז" כי כללות העניינים האלו הם המחוז שבו אנו חיים ומרחב זה קו חטה בעץ הדעת טוב ורע בחינת חסד בחינת אברהם וחומר הוא גפן בחינת גבורה בחינת יצחק ותאנה זה זמן בחינ...

מקץ:   מקץ ראשי תיבות משא ומתן בדין קבעת עיתים לתורה ציפית לישועה.   ויש קביעת עיתים לתורה שהיא בעצמה ציפייה לישועה כי התכליתות הגאוליות שנועדו להתממש בעולם ולהתגשם בעולם האמו...

מידע אישי

155 חידושים
2 תגובות
779 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012