chiddush logo

"עז והדר לבושה" לע"נ אימי מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל

נכתב על ידי izik28, 21/2/2020

 בס"ד 


"עז והדר לבושה " 

ד"ת לשבת תרומה ד אדר התש"פ לע"נ אימי  מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל  
-----------------------------------------------------------------------------------
האמנם גאווה ? 
" ויקחו לי תרומה " , האם הקב"ה צריך תרומה? הרי "אינו גוף ודמות גוף",הפרשה גדושה בפאר והדר
שהקב"ה דורש מישראל בבנית המשכן , האם יש פה  מידה של גאווה ? אך ברור שאין הדבר כך ומצריך הסבר 
תרומה 
  ישנם שני פסוקים שסותרים אחד את השני ,הפ"ס , "זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו", מפרש המדרש ," התנאה לפניו במצוות ,עשה סכה נאה ,אתרוג נאה ,לולב נאה ,שופר נאה, ספר תורה נאה" כדי לרומם את שמו של ה" יתברך,מחזק  רשי באומרו ,"זה אלי" : בכבודו נראה עליהם והיו מראים פניו באצבע ,"ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים," ואנווהו" אספר שבחו ונויו  לבאי עולם 
 " וארוממנהו" הוא זה וארוממנהו אלהי אבי ,לא אני תחילת הקדושה, אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי ",מה שמתחבר יחד  עם הפ"ס  " ויקחו לי זהב כסף ונחושת"  ,ואילו הפ"ס השני, " והצנע לכם עם אלהיך"  מלמד אותנו ללכת במידת הצניעות כפ"ס," תמים תהיה עם ה" אלהיך ".
 המילה  תרומה כוללת בתוכה את המילה " תורה"  ואילו האות "מ" מסמלת את ארבעים הימים שבהם שהה משה בהר סיני כדי לקבל את תורתנו חמדת ליבנו ," זאת התרומה אשר תקחו מאיתם זהב כסף ונחושת" שלשת המילים הללו  מלמדות אותנו על הימים בהם עם ישראל קורא בתורה ,"זהב" ,מסמל את "ז"שבת [שכולל גם את רה"ש הוא יום הזכרון בחודש השביעי]  ,יום ה ויום ב 
" כסף"   כ" הוא כיפור  ס" סוכות , פ" פורים ופסח 
" נחשת "  נ" נרות חנוכה ,"ח" חודש הוא ראש חודש "ש" שבועת   "ת" תעניות".
אנו שרים בכל ערב שבת"  ה" מלך גאות לבש   לבש ה" עז יתאזר " ,מפרש המלבים," שיתנשא לעשות נפלאות ולשדד חוקי הטבע ," מה שמקשר אותנו עם כל נפלאות יציאת מצרים, קריעת ים סוף קבלת התורה  והניסים במדבר  וגם אלו  בימינו . 
מזמור לתודה  
עלינו כיהודים  בעלי בריתו של ה" יתברך שנולדנו בצלמו לתת תוקף להיותנו בני מלך מלכי  המלכים ולצעוד בדרך הצניעות בכל אורחות חיינו ויחד עם זאת לקיים את מצוות ה" בהידור בהדגשה וכוונה "למען שמו באהבה "  זאת  מזכיר לנו חודש אדר שאנו  נמצאים בפתחו .
הפ"ס, "עז והדר לבושה "מלמד אותנו כך ש ,"עז והדר" משלימים זה את זה למרות שהם ניגודים , העז מסמל את אישותו של האדם בו מתבטא  האומץ והעוצמה  בדרכי החיים כאשר הם מתועלים לכיוונים של תורה ,יושר וצניעות , ההדר מסמל את היופי והרוך שיש בקיום המצוות שכן המצוות הם הלבוש שאנו לובשים ,והם נועדו עבורנו כפי שמפרש הכלי יקר," ויקחו לי תרומה,כביכול אותי אתם לוקחים, שהמוכר חפץ עצב והלוקח שמח,אבל הקב"ה נתן התורה ושמח, שכל מוכר לחבירו דבר תורה ולומד עמו אז הוא מקבל גם כן ממנו" וזהו קשר הדדי ומפרה , כעז וההדר שהם הגילויים של חכמת התורה שנשארת  עם נפש האדם לנצח , כלי המשכן והמקדש שמוזכרים בפרשה קשורים בשבת  שהיא אות  וברית בין ישראל לשכינת עוזו  של הקב"ה  ,המזבח עליו הוקרבו הקרבנות משול לשולחן שעליו שאנו אוכלים ומברכים  , כיור נטילת  הידים כ"ים" ששימש את הכהנים במקדש , מנורת הזהב כנרות שבת ,ארון לחות הברית כספרי התורה בהם אנו מצווים להגות יומם ולילה ,הפרוכת כהבדל בין הקודש שבבית לחול שבו, הרמב"ן סובר שהמשכן הוא המשך של מעמד הר סיני ," וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני 
שוכן עליו בנסתר כמו שנאמר," וישכן ה" על הר סיני ", התרומה שאנו נותנים להקב"ה כתודה היא לא תרומה גשמית, אלא  היא קיום המצוות בגבורה כגבורת חודש אדר,וכהדר וחרדת קודש  יחד עם יופי וענוה, שמרוממים את שמו יתברך  ואותנו גם יחד ,שנתברך בפ"ס," ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" כברכת חתן וכלה בבניית ביתם , והקב"ה יפרוס את אדרתו וחופתו  עלינו .אמן . לע"נ אימי מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל 
דה"ת יתפרסם בל"נ בעלון" קול מהיכל" בהכנ"ס היכל יהודה ת"א ,עריכה שיר וחר 

  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע