chiddush logo

עיונים לשוניים - נוסח ברכת הדלקת נרות חנוכה

נכתב על ידי איתיאל, 30/12/2019

ישנם שלושה מנהגים בנוסח הברכה:

נוסח אשכנז: "להדליק נר של חנוכה", כפי שמברכים בכל הדלקת נרות אחרת: "להדליק נר של שבת / יום טוב / יום הכיפורים".

יש מחכמי אשכנז (מג"א בשם של"ה) שכתבו לברך "להדליק נר שלחנוכה" - במילה אחת מחוברת. המילית "של" לא מופיעה בתנ"ך בנפרד, אלא רק חבורה למילה שלאחריה: "הנה מטתו שלשלמה".
כך גם בנוסחאות הרמב"ם המדויקות, בכל "של" - מחובר למילה שלאחריה, וכך נוהגים גם בני תימן לברך.
מדוע דווקא בנר חנוכה גורסים כך?
מבארים הפוסקים (עיין מחצית השקל) שנר שבת אמנם מודלק לכבוד שבת, אך עיקרו לצורך האדם, שיראה את מאכלו וחפציו בליל שבת. 
לעומת זאת, נר חנוכה מודלק רק לכבוד החנוכה, שהרי "אין לנו רשות להשתמש בהם".
הצורה "שלחנוכה" משמעה הדגשה ובידול: נר שהוא אך ורק של חנוכה.

נוסח הספרדים הוא "להדליק נר חנוכה". מבחינה לשונית מדובר בסמיכות, שלו היינו מפרידים אותה היה משמעה "נר של חנוכה". הסיבה להשתמש דווקא בסמיכות חבורה היא מסיבות קבליות. המקובלים מביאים שיש כוונה בנרות חנוכה בשם הקדוש נח"ל, שהוא גם ראשי תיבות של "נוצר חסד לאלפים" וגם של "נפשנו חיכתה לה'". לכן מקפידים שיהיה גם כאן את אותם ראשי תיבות: "ל'הדליק נ'ר ח'נוכה" (בשינוי סדר התיבות).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע