איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

 חוקה, גזירה בלי טעם.אמנם, מוכרח שיהיה איזה שהוא טעם - טעמו וראו כי טוב ה'.ה' לא דיקטטור שסתם גוזר.יש שביארו שהפרה - היא סמל הכוח, השור הוא מלך הבהמות "בכור שורו הדר לו".אדומה - צבע החי...

 ראשון* למה בסוף פרשת בלק לא מוזכרים שמותיהם של זמרי וכזבי והעובדה שהיו מראשי העם, רק "איש ישראל" ו"אישה מדיינית", ואצלנו מוזכר?* מה עניין הוא"ו הקטועה במילה שלום?שני* בת...

 למה הפרת נדרים היא רק כלפי נשים (אב לביתו, בעל לאשתו)?מדוע אשה לא תוכל להפר נדר של בעלה אם הוא מפריע לה?

 איך מוכיחים?ממשה רבינו בתחילת הפרשה לומדים איך להוכיח כך שישמעו הדברים:א. מוכיחים ברמז - . השומע יודע כבר שמדברים עליו, אין צורך להביכו בתוכחה מפורשת.ב. העצמה - "ה' אלוקיכם הרבה אתכם והנכם ...

 "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה".המודעות של האדם צריכה להיות שהוא יכול להיות ברכה או קללה.אם הוא מחובר באלוקות - הוא ממשיך את רצון ה' בעולם, חלק מהמגמה הכללית של תיקון והתקדמות ל...

ישנם שתי עקרונות שנראים סותרים:מצד אחד ה' אוהב אותנו בלי קשר למעשינו, אהבת עולם, ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא. מי שנולד יהודי - נשאר יהודי.מצד שני אנו מתקרבים לה' רק ע"י מעשים. נעשה טוב - נתקרב...

 שמעתי מהרב רן שריד הי"ו:שבת שובה = תשובה על התשובה.למה צריך לעשות תשובה על התשובה?כשעשינו תשובה חשבנו שעכשיו השתננו. עכשיו אני אחר. והאמת היא לא כך. עכשיו אני עצמי.אם אני משתנה, לא עצמי, קש...

 אחרי חטא העגל - ה' סלח לנו מיד. הוא אומר למשה: הרף ממני ואשמידם, שזה כמו לומר: תחזיק אותי חזק! אני באמת כבר סלחתי, ורק רומז לך להוציא לאור את הסליחה שלי.בר"ח אלול כבר נאמר לנו בפירוש: סלחתי...

מספר שאלות:1. מדוע נהוג לקראו דווקא ביום כיפור?2. למה יונה ברח ולא רצה לעשות את השליחות?3. איך זה שספינה שלמה של עובדי ע"ז מתפללים, ורק נביא ה' לא פוצה פה ואפילו הולך לישון?4. המלחים שואלים מה לע...

 ישנה תפיסה לפיה בגן עדן ישב האדם הראשון רגל על רגל ונהנה, ולאחר שחטא נענש בכך שיצטרך לעבוד.הגישה הזאת גורמת לנו לראות את העבודה כקללה ולנסות להתחמק ולהפטר מעבודה.השנה ראיתי שבעצם כבר בגן עדן האד...

הרן הוא איש הרגל פה ורגל שם. כבר באותיות של שמו אנו רואים את כל האותיות האמצעיות - ה"א, האות האמצעית באחדות, נו"ן, האמצעית שבעשרות, ורי"ש, האמצעית שבאותיות המייצגת מאות באלף-בית (בין קו...

 ב"ה שינוי עצמי במקום שינוי עולם רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב. אמר ליה: עתירי דבי חמי קא מצערו לי. אמר: ליענו, ואיענו. אמר: קא דחקו לי. אמר: ליעתרו, ואיעתרו. א...

 האם עולם הפסיקה האשכנזי קיבל עליו את הוראות השולחן ערוך (במובן המקביל שקיים אצל יהדות ספרד שקבלו את הוראות הבית יוסף, או התימנים שקיבלו הוראות הרמב"ם). מובן שאצל האשכנזים המושג "הורא...

המשך מחלק א': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20063ומחלק ב': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20064ההבדל שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה בנושא בקריאה פשטנית, נראה שיש בתורה שבכ...

המשך מחלק א': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20063 למחלוקת זו מספר השלכות:1.      נבואה בגויים ובגרים:דעת הכוזרי היא שרק בישראל שייכת מדרגה של נבואה, מכיוון...

מידע אישי

39 חידושים
2 תגובות
189 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017