chiddush logo

איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

"אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת אֲשֶׁר פֻּקַּד עַל פִּי מֹשֶׁה עֲבֹדַת הַלְוִיִּם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן"נעסוק בשורש פק"ד, שבו כמה תופעות מעניינות.ראשית נ...

 בסוגייתינו הביאה הגמ' ששה דברים שהם 1/60אש-לגהנוםדבש - למןשבת- לעוה"בשינה-למיתהחלום-לנבואהמעניין שלא הביאו ...קצח - 1/60 סמני מוות - ברכות ממצרים/כוש/עולם/גן/גדן- גהנום - פסחים צדמבקר מצער ...

 מה ביחזקאל דווקא הוא סמל לחכמה?חשבתי לבאר:יחזקאל הוא נביא מאוד ברור ומובן. מלא בהמחשה.ריבוי "הצגות" - דיאטה מיוחדת, שכיבה על הצד במשך חודשים, דגם של מצור, מחבת ברזל, מסע לילי בציצית רא...

 מעניין שדווקא רב יהודה שסובר "כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה" (לעיל כד:), מתואר בסוגייתנו כמי ש"חביבא ליה ארץ ישראל".מראה שלא מדובר בהתנגדות "פוליטית", אלא מדוב...

 לתועלת הלומדים בסוגיית ברכת הריח:* אפרסמון / אפרסמא - שמן שיוצר ביריחו. נחשב כבושם משובח ביותר ויוצא לכל העולם. הפקתו היתה "סוד מקצועי". בפסיפס בבית הכנסת העתיק ביריחו כתובה השבעה להחר...

כבר הבאנו בתחילת השבוע (על המילה "ויחל") שדרכם של חז"ל במילה מהגזרות העלולות, לפרשה לפי גזרות שונות.כך מצינו גם בפרשתנו, עד המילה " ויחד יתרו".פשט המילה הוא מהשורש ח-ד-י/ה, שע...

 לכאורה תמוה:אין קשר מהותי בין השיעורים לבין הפסוק. לא מצאנו לעולם שיאמרו "מנא לן דהוצאת שבת בכגרוגרת? שנאמר "ותאנה". וגם אין קשר מהותי בין השיעור לבין כך שנאמר בפסוק.ובאמת המסקנה ...

 אחד הדברים שלימדו אותי כתלמיד, היה לפענח את כל הסימונים השונים בגמרא.הסימונים כוללים כוכביות (מסורת הש"ס), עיגולים (תורה אור), אותיות בסוגריים עגולות (הגהות הב"ח) ומרובעות (הגהות הגר&q...

 "לא תענה ברעך עד שקר".המילים "עד שקר" אמורים להיות לכאורה מושא של "תענה".אם כן קשה, שהיה צריך להיות כתוב "עדות שקר"!אמנם אונקלוס תרגם בפשטות "סהדותא ...

 מה ההיגיון בשיטת רבי יהודה, שבמקום שאין כהן יפריש מן היפה?מה יצא מתרומה של חצי בצל גדול שסתם תירקב?נראה לפרש שיש בתרומה שני חלקים: עצם ההגבהה, והנתינה לכהן.הנתינה עניינה להרים חלק לה'. כמו קרבן....

 שיטת מר בריה דרבינא להניח פרוסה בתוך שלימה מכונה "ירא שמים יצא את שניהם".ומעניין שמתאים להפליא עם מקור הביטוי:ספר קהלת  -  פרק ז׳  -  פסוק י״ח:{יח} ט֚וֹב אֲשׁ...

 "העושה תפילתו קבע - אין תפילתו תחנונים".לפי הבנת הגמרא משמע שזה דבר בפני עצמו. הדרכה רוחנית, שלא יבוא לתפילה כפורק חוב וכו'.אך בפירוש הרב קהתי הביא הסבר נוסף (אינני יודע את מקורו) שהכו...

 בגמרא אמרו שרבן גמליאל ראה משמים חלום ובו כדים לבנים מלאים אפר. ופירושו: התלמידים הרבים שרבו בפתיחת שערי בית המדרש - אין תוכם כברם.והגמרא מעירה: ולא היא, אלא שלחו משמים חלום ליישב את דעתו.בהמשך ...

 "אם ראה תראה"רבי ישמעאל - אם ראה מותר, ואם לאו - תראה, שאלך ואסתתר. רבי עקיבא - א"כ ילכו כולן ויסתרו, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם.בגיליון העיר שבמסכת סוטה יש סוגיה מקבילה וכ...

 "ותען חנה ותאמר: לא אדני".אמר עולא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא: אמרה ליה: לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר זה. איכא דאמרי: הכי אמרה ליה: לא אדון אתה לא...

מידע אישי

217 חידושים
20 תגובות
1115 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017