דינה בת יעקב - נערה או ילדה?

1/12/2017

אחר ששכם לוקח את דינה בת יעקב, מעיד הכתוב "ויאהב את הנערה, וידבר..הנערה", וכן בהמשך כשמבקש שכם את ידה מיעקב הוא אומר "ותנו לי את הנערה".. 
אולם, בין הפסוקים הללו, כאשר מבקש שכם מחמור אביו שיקח לו את דינה, הוא אומר "קח לי את הילדה הזאת".

מה פשר ההבדל? מדוע כשפונה לאביו משנה שכם את דיבורו וקורא לדינה "ילדה"?

אחר שחשבתי על השאלה חשבתי אולי לפרש שזכות גדולה היתה לעמי הארץ להינשא לבת יעקב. שכם חשב שאם יאמר לאביו שבת יעקב מצאה חן בעיניו, מיד חמור, ראש השבט, ירצה אותה לעצמו. 
לכן שכם אומר לו "קח לי את הילדה", מדובר בילדה קטנה, היא איננה מתאימה לך, רק אני "הנער" יכול לשאת את הנערה.

תשובה נוספת - גיסי היקר הפנה אותי לרמ"ד וואלי בספרו "אור עולם" על התורה – 

[מומלץ לעיין גם במה שכתב קודם למצוטט כאן]"..ולמה קוראה ילדה בפעם הזאת? אולי הטעם כי בשעת הרגל עבירה לא עמדה כלום כנגד אונסה ולא שתה ליבה, כילדה. ומזה תוחלת אל שכם שלא תמאן כלל להיות לו לאישה. אבל הטעם העיקרי נלע"ד כי נתיירא שכם שחמור אביו לא ירצה לקחתה לו לאישה לפי שהיתה מגודלת בנימוסי הקדושה שהם כנגד נימוסי הקליפה ודרכי האמורי שמא תטה את לב בעלה אחריהם ולא ניחא ליה לחמור החומרי השקוע במצולת טעותו ומנהג אבותיו בידו. ולכן אמר לו שכם בנו שהיא ילדה, שעדיין לא נשתרשה בנימוסי הקדושה ותהפוך בנקל לנימוסי הקליפה כדרך הילדים שאינם מבחינים בין טוב לרע".


אשמח לרעיונות נוספים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת שבוע