breslevmeir

תאריך הרשמה: 4/24/2016
חידושים: 40 חידושים
תגובות: 9 תגובות
ניקוד: 218 נקודות
שם: ברסלב מאיר
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
ברסלב מאיר www.breslevmeir.com
פרסומים אחרונים - כל החידושים של breslevmeir | כל התגובות של breslevmeir

ברכות לראש השנה איחולים וכרטיסי ברכה ברכה לראש השנה מקורית או פשוטה מהלב שלכם לעם ישראל ולזיכוי הרבים ! ראש השנה הוא חג מיוחד, ומתאפיין בברכות מרובות היחודיות לחג זה. מיד בסיום תפילת ערבית מ...

תפילה נגד עין הרעאל תפחדו - תתחזקו באמונה ותפילה11 פסוקים נגד עין הרע עם תפילה קצרה בסוףישנם תפילות ארוכות יותר - שמועילות יותריש לקרוא אותם עם ההדרכה שכתובה באתר7 ימים או 40 יום הכל לפי העניין והכישו...

פרשת השבוע מצורעהנה דורינו דור מיוחד אשר לא היה מימות עולם, ויש בו תופעות מרובות של נוער בסיכון ואנשים שבורים אשר כל הראש שלהם בחיפוש הנהות עולם הזה ללא מחשבה והתבוננות על התכלית והעתיד...

 וידגו לרובדגים הם בבחינת זרעו של יוסף שנתברכו וידגו לרוב וכו'. כי עיקר הדרך המאיר בים הנ"ל הוא בבחינת יוסף הוא בחינת שמירת הברית שעל ידי זה מאיר הדרך בים כנ"ל. ועל כן עיקר ...

 עין הרעמפרשת השבוע וישלח לומדים את שורש העין הרע שבא מארבע מאות איש של עשו הרשע. על כן מי שרוצה ללמוד באופן יסודי על עין הרע הבאנו קישורים לכל המאמרים והתפילות - שתזכו לפעול ישועות.ידוע ומבואר ב...