הנחת יסודות האומה

נכתב על ידי DoarHamikdash, 31/10/2017

 בס"ד


דבר תורה  לאור המקדש

 

וירא - פרשת המקדש ירושלים

הנחת יסודות האומה

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

בין ההכנות שעשה אברהם בדרכו לעקידה היה בקיעת עצי עולה. בדברי חז"ל נותנים למעשה זה משמעות מפליגה:'ויבקע עצי עולה, ר' חייא בר יוסי בשם ר' מיאשא ותני לה בשם ר' בניה: בשכר שתי בקיעות שבקע אברהם אבינו עצי עולה - זכה להבקע הים לפני בני ישראל, שנאמר: ויבקע עצי עולה, ונאמר להלן (שמות/ יד): ויבקעו המים' (בראשית רבה נה, ח).

הדבר תמוה: מה הקשר בין בקיעת עצי העולה לבקיעת ים סוף? אכן, המילים 'ויבקע', 'ויבקעו', הן משותפות, אך מלבד המילים אין לכאורה קשר הגיוני בין בקיעת העצים לקריעת ים סוף?

אולם העקידה אינה רק ניסיון אישי, בעקידה הונחו יסודות העם העברי, יסודות של מסירות נפש. בעקידה מסר אברהם את נפשו וכן יצחק, ובקריעת ים סוף מסרו ישראל את נפשם בירידתם אל המים – 'בתוך הים ביבשה' – עד שנבקעו המים, את מסירות הנפש הזו קיבלו בעקידה מאברהם ויצחק, ומסירות נפש זו היא שבקעה את הים.

אחת השאלות הגדולות בענין הניסיון היא: איך הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, הרי יתכן שיכשל? - אזי תהיה התוצאה נוראה, שהרי משמים הכשילוהו? אכן, מצינו דעה בבראשית רבה (פרשה לב פסקה ג) שם אומרים חז"ל שהקב"ה ידע שאברהם יעמוד בניסיון, זה לשון המדרש: 'כתיב: ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו'. אמר רבי יונתן: היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת - עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק? בקנקנים יפים, אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך, אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר: ה' צדיק יבחן! וכתיב (בראשית כב) והאלהים נסה את אברהם!'

בדרך זו כותב הרמב"ם ב'מורה הנבוכים' (חלק שלישי, כד) שמטרת העקידה אינה נסיון לבדוק את אברהם, אלא לגלות לעולם את יראת האלקים שבאברהם. זו לשונו: 'ואמנם ענין אברהם אבינו ע"ה בעקדה… מפינות התורה, הענין האחד הוא: להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו עד היכן היא מגעת… ונולד לו בן אחר היאוש איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו, אבל ליראתו את ה' יתברך ולאהבתו לקיים מצותו בו לולד האהוב ההוא והניח כל מה שקוה בו והסכים לשחוט אותו אחר מהלך ג' ימים…

אבל כדי שיתפרסם לבני אדם מה ראוי לעשותו בשביל אהבת הש"י ויראתו לא לתקות גמול ולא לפחד עונש, כמו שבארנו במקומות רבים, ואמר המלאך לו כי עתה ידעתי וגו', ר"ל שבזה המעשה אשר בו תקרא ירא אלהים גמור, ידעו כל בני אדם גבול יראת ה' מה הוא. ודע! שכבר חיזק זה הענין בתורה, ובארו ואמר, שתכלית התורה כולה בכל מה שכללה אותו ממצות עשה וממצות לא תעשה ומיעדים וספורים, אמנם הוא דבר אחד, והוא: יראת השם יתברך, והוא אמרו: והיה אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא את ה' אלהיך'.

מעיון בדברי חז"ל עולה, כי מטרת הניסיון להרים את האדם למדריגה חדשה, זאת כדי לבנות יסוד מוצק, לא רק לגבי עצמו, אלא למען העם ולמען המשך קיומו של עולם.

ראה בפסיקתא רבתי (מ). זה לשון המדרש: 'אמר לו אברהם: למה עשית לי כך? אמר לו הקדוש ברוך הוא שהייתי מבקש ליודעך בעולם, שלא על חנם בחרתי בך מכל האומות, כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כ"ב, י"ב). מיד ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה'.

מדברי הפסיקתא עולה, כי שני דברים חדשים הושגו בעולם כתוצאה מנסיון העקידה: בחירת העם ובחירת מקום המקדש.

 

 

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע