chiddush logo

מעוז שחורי

כל החידושים של מעוז שחורי | כל התגובות של מעוז שחורי

 רציתי לשתף אותכם במה שהרב מרדכי יצחקי אמר שיש לוחות שנה שמאחרים את שעת הצום לצאת הכוכבים,  ומעיקר הדין שצריך לחכות רק 20 דקות אחרי השקיעה שזה לילה ודאי ואז לשבור את הצום

 האם נשים חייבות לצום? לפי איזה דעות? אשמח אם יענו לי בהקדם, זה דחוף.

מספרת מרת שרה יוניק:הייתי נערה צעירה כשהרבי הגיע לפריז. היגרתי עם הוריי ואחיי מברית המועצות לפריז,שם עבדתי כמורה בביה''ס החבדי שבמקום את הכבוד שראיתי את הרבי נותן לאימו יכולה אני להגדיר ככבוד מלכות...

 כתוב:"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"   "ואראה" למה לי? הרי ברור שאם הוא יעבור ויבוא אל הארץ הוא יראה אותה?

" ואתחנן אל ה' בעת ההיא"- "בעת ההיא"-אימתי? מכאן-היה ר' ישראל סלנטר אומר-אל יאמר אדם עונה זו יפה לתפילה, נאה לתורה, ועונה זו אינה יפה, אינה נאה. עכשיו מרושל אני מעבודה ק...

מתוך: "בעש''ט על התורה''   "ושמרתם ועשיתם וגו' "   ובפירוש רש"י:ושמרתם-זו משנה  ועשיתם-כמשמעו   צוואת הריב"ש עליו השלום, להיות תמים בעבודתו יתבר...

 ר שלמה קרליבך/"יחד כולם קדושה"   רבנו הקדוש מרוזין אמר: אם רק אומרים את המילה ברדיטשב-כבר פותחים כל שערי שמיים...  מה יהודי עושה בעת צרה? כשיהודי בצער או בצרה הוא אומר: ...

מידע אישי

7 חידושים
9 תגובות
53 נקודות
תאריך הרשמה: 7/16/2013