chiddush logo

ezohar57

כל החידושים של ezohar57 | כל התגובות של ezohar57

 הלכות דיני מוקצה וטילטולם לדעת השל"ה הקדוש ארוכים מארץ מידה ואפילו יראי ה' אמיתיים אינם שמים לב תמיד לכל עיניינהם

 הרב אליעזר זוהר שליט"א - חיוב קידוש לנשים או רשות?? ומאיפה ראיה לדבר

 הרב אליעזר זוהר שליט"א - הלכות קידוש  בבית כנסת

הלכות שבת ספר חזון עובדיה קצר ולעניין

הרג אליעזר זוהר שליט"א - הדלקת נר בערב שבת - רשות??... או חובה? - חזון עובדיה

 לפעמים אנחנו בטוחים ששום דבר בעולם לא לטובתינו ...אבל בהחלט המחשבה הזאת היא זאת שמפריעה לנו!!!!במיוחד בשבילך!רק למענך!נפתחה קבוצה בהלכות שבת (חזון עובדיה)כל הלומד הלכות שבת נמחלים עוונותיו!https...

 לפעמים אנחנו בטוחים ששום דבר בעולם לא לטובתינו ...אבל בהחלט המחשבה הזאת היא זאת שמפריעה לנו!!!!במיוחד בשבילך!רק למענך!נפתחה קבוצה בהלכות שבת (חזון עובדיה)כל הלומד הלכות שבת נמחלים עוונותיו!https...

 לפעמים אנחנו בטוחים ששום דבר בעולם לא לטובתינו ...אבל בהחלט המחשבה הזאת היא זאת שמפריעה לנו!!!!במיוחד בשבילך!רק למענך!נפתחה קבוצה בהלכות שבת (חזון עובדיה)כל הלומד הלכות שבת נמחלים עוונותיו!https...

לפעמים אנחנו בטוחים ששום דבר בעולם לא לטובתינו ...אבל בהחלט המחשבה הזאת היא זאת שמפריעה לנו!!!!במיוחד בשבילך!רק למענך!נפתחה קבוצה בהלכות שבת (חזון עובדיה)כל הלומד הלכות שבת נמחלים עוונותיו!https://cha...

 מצווה למשמש בכיסי בגדיו לפני כניסת שבת לראות האם נשאר דבר מוקצה בכיסיו

 לימוד מצוות עונג שבת - חזון עובדיה  של רבנו הגדול הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה 

 שיעור בבית כנסת מ שכן שמואל בירושלים שכונת גבעת מרדכי

 הדרך הטובה ביותר להתקרב לה' באמת

מידע אישי

15 חידושים
1 תגובות
77 נקודות
שם: אליעזר זוהר
לומד ומלמד בעז"ה יתברך
תאריך הרשמה: 5/6/2021