chiddush logo

BENAYA1

כל החידושים של BENAYA1 | כל התגובות של BENAYA1

 כתוב בפרשה אחרי שלאה יולדת את יהודה "הפעם אודה את ה' " וכותב המדרש מדוע דווקא הפעם אודה את ה' ולא שילדה את לוי או מישהו אחר. אז מביא המדרש משל לכהן שירד לגורן והביאו לא תרומה ושתק אחר ...

מידע אישי

1 חידושים
2 תגובות
9 נקודות
שם: בניה אודס
גר בעשהאל
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ד כסלו
תאריך לידה לועזי: 25/11/2006
עשהאל
טלפון: 0585684810
תיכון: שבח"ל
תאריך הרשמה: 10/29/2020