chiddush logo

ארז שגב

כל החידושים של ארז שגב | כל התגובות של ארז שגב

 חידוש שזכיתי לקבל...שרה אימנו קראו לה בתחילה שרי ולאחר מכן לקחו ממנה את האות י וחילקו לשניים .ה אחת לשרה עצמה וה... ה השנייה קיבלה רות...אם נוסיף את האות ה ל...רות יוצא תורה .והקשר הנוסף בין שתי...

מפרש אור החיים הקדוש שבועות מלשון שתי שבועות...שבועה אחת שנשבע הקב"ה שלא יחליף את עם ישראל "לא יחליף האל ולא ימיר"...ושבועה שנייה שאנו נשבעים שלא נחליף את ה' לעולם "לא יהיה לך אלוק...

שיעור לרפואת יהודית, רפואה שלמה בתי צאי  אשר מזרחיירושלים-תוניס  מאה 20בִּתִּי צְאִי מִבֵּית כֶּלֶא זְמָן קָרִיב עַם קָדְשֵׁךְ יַעֲלֶהאֵל מִמָּרוֹם חָמַל עָלַיִךְ שָׂם קֵץ וָסוֹף לְ...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: ארז שגב
מחנך ומורה
תאריך הרשמה: 9/27/2019