chiddush logo

כהן

כל החידושים של כהן | כל התגובות של כהן

בס"ד  מה טובו אוהליך פרשת יתרו כ' שבט תשע"ט שובבי"ם ת"ת "וַיֹאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" אמרו חכמים בסנהדרין: “גנאי הוא למשה וששים ריבו...

מידע אישי

1 חידושים
4 תגובות
13 נקודות
שם: דוד כהן
תאריך הרשמה: 1/22/2019