chiddush logo

רות

כל החידושים של רות | כל התגובות של רות

מה הסיבת הגירוש של אדם וחוה מגן עדן האם הסיבה מפני שהפיל את האשמה על אישתו ולא לקח אחריות או מעצם אכילת התפוח

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: רות בטיטו‎
תאריך הרשמה: 11/27/2018