chiddush logo

יגאלי

כל החידושים של יגאלי | כל התגובות של יגאלי

 בה"י   בתפילת הקדיש אנו אומרים   ..... בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל .... .  תמיד  חשבתי כי מילים אלו הן איחולים   שנזכה לראות בחיינו את  ה"יתגדל&...

בה"י   על דרך החידוד.   למה אנו מתחילים בתפילת העמידה ,  לאחר שלש ברכות הפתיחה,   דווקא בברכת אתה חונן  .   התפילה היא תפילת רבים .  אנו כמעט תמיד משתמשים...

בה"י,      מקובל ע"פ הגמרא כי גברים נשואים מכסים את ראשיהם בטלית בזמן התפילה, בניגוד  לרווקים. לכאורה מה הקשר בין האשה לבין כיסוי הראש בטלית.   לפני כ...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
15 נקודות
שם: יגאל
למדתי במרכז, בן 60+ אב ל 12 סב ל 14 כ"י מתעסק בקייטרינג
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ב תשרי תש"ט
מבוא חורון
טלפון: 0507285810
על תיכוני: מרכז הרב
שירות צבאי/לאומי: תותחנים
תאריך הרשמה: 6/30/2010