chiddush logo

rshimoni

כל החידושים של rshimoni | כל התגובות של rshimoni

 מרש"י (ד"ה אין משלמין על פי עצמן) משמע שעדים זוממים חייבים בתשלום לנפגע רק אחרי שהוא יתבע אותם. איך הנפגע אמור לתבוע אותם? להביא את אותם עדים שהזימו את הכת הראשונה? ועוד פעם יחקרו אותם? ואם...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
תאריך הרשמה: 6/8/2010