chiddush logo

aviluba

כל החידושים של aviluba | כל התגובות של aviluba

 בס''ד פרשתנו פרשת עקב . בפרק י פסוק יב אומרת התורה:" וְעַתָּה, יִשְׂרָאֵל--מָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ:  כִּי אִם-לְיִרְאָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל-דְּ...

 פרשת בשלח בה מוזכרת קריאת ים סוף, המאורע ההיסטורי שקרתה ביום השביעי לצאת בנ''י ממצרים, פותחת:  " וַיְהִי, בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה אֶת-הָעָם, וְלֹא-נָחָם אֱלֹהִים דֶּרֶךְ אֶר...

ביסודהאיסור של נעילת נעלי עור בתשעה באב והנה הש''ע פסק שאין נועלים נעלי עור בתשעה באב וכןביום הכיפורים. ונשאלת השאלה מדוע. אם נימא מצד הניחותא שיש בנעל עור ואין דרך ללכת בנעלים נוחות בתשעה באב הר...

 בש''ע סימן תצ ס' דאומרת שבימי חל המועד אומרים הלל חסר והמשנ''ב שם (ס''ק ז) הסביר שהסיבה לכך הוימשום שביום השביעי ביקשו המלכים לומר שירה ואמר הקב''ה: בני טובעים בים ואתם רוציםלומר שירה? ולכן לא א...

בעניין ד כוסות  בעניין 4 כוסות הוי 3 שיטות מרכזיות אחד מהם הוא המפורסם לכל על 4 לשונות גאולה שנמצאת בריש פרשת וארא הוצאתי,הצלתי,גאלתי ולקחתי מקורם נמצאים בדברי רש''י במס' פסחים דף צט: ( וכ...

מידע אישי

8 חידושים
2 תגובות
48 נקודות
שם: אברהם לובשבסקי
תלמיד ישיבת חברון גבעת מרדכי
תאריך הרשמה: 12/27/2013