chiddush logo

עוד ניסיון של משה להיכנס לארץ (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 6/7/2023

בס"ד.


עוד ניסיון של משה להיכנס לארץ .
------------------------------------------
 בפרשת פנחס נסמכו זו לזו שלוש פרשיות 
 בסדר הבא  :
 - פרשיית בנות צלופחד.
 - עליית משה על הר העברים-כרמז להיסתלקותו ולאי כניסתו לארץ 
 - מינוי יהושוע  כממלא מקום משה להתנחלות .
 
סמיכות זו היא סמיכות עניינית  וגילגולה
 היה לכאורה זה :
 משאמר הקב"ה למשה בעניין בנות צלופחד
 "נתון תתן להם..." וכן "והעברת נחלת אביהן להן"
 שמח משה שאמר :
 אולי הקב"ה מכניסני בכל זאת לארץ ולו כשליח 
למימוש וקיום הבטחה זו לבנות צלופחד.
 לפיכך, מיד וללא כל שהות, הורה לו הקב"ה : 
עלה על הר ההעברים......
 לאמור : חדל  מתחנונים ונסיונות נוספים.
 
משכך ,אמר משה לעצמו דין הוא שיימונה לי "מחליף .
ולו לוודא קיום ההבטחה לבנות צלופחד.
 ובעיקר לוודא שיהא להם לבני ישראל רועה הגון וראוי  
 בכניסתם ובהתנחלותם בארץ .
 הנה כי כן ,אלו הסיבות לסמיכות העניינית 
שבין שלוש הפרשיות הנ"ל.
 סמיכות שכאמור,מבליעה בתוכה עוד ניסיון של משה
 להיכנס לארץ ולו לשליחות ממוקדת בלבד.
 ובלבד שלזכות ולהיכנס לארץ ..

  • פינת :

  •  "ואם לא הגיד ונשא עוונו "

  • חילותיו העכשוויים של הקב"ה.
     הם דווקא אותם "נחילי האדם"
     אשר למחאות בחוצות הארץ .
    משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (6/7/2023)
בס"ד.
משככחתי למלא הקדשה ובאופציית העידכון לא מתאפשר לי לעשות כן .
ההקדשה נכנסת דרך חלון התגובות ובלבד שתהא צמודה לרשימה זו .
בס"ד.
מוקדש לעילוי נשמתו של השופט המנוח : מאיר נחתומי.
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע