chiddush logo

הטעם להצלת בניו של נח ונשותיהם (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אבי רבינוביץ, 28/6/2010

"בא אתה וכל ביתך" (ז, א)

התורה כותבת שנח היה הצדיק היחיד מבין כל בני דורו, ולכן היה ראוי להינצל מהמבול. אך מדוע הציל ה' את כל משפחתו של נח? הרי העובדה שנח היה צדיק אינה מעידה דבר על משפחתו?! הרי ביחזקאל פרק יד נאמר שאם אומה חוטאת, גם אם יש שם צדיקים כמו נח, דניאל ואיוב, כל האומה תימחה, ורק הצדיקים עצמם יינצלו, ולא בני משפחתם.

יש חיזוק לשאלה זו בסיפור הפיכת סדום. המלאכים הצילו יחד עם לוט רק את בנותיו הרווקות, ואילו הבנות הנשואות ובעליהן נהפכו בתוך סדום. נראה שהתורה רומזת שרק בני המשפחה שהיו זכאים לכך ניצלו: חתניו של לוט ובנותיו הנשואות לא ניצלו כיוון שהם לא האמינו למלאכים, אשת לוט לא צייתה למלאכים והביטה לאחור ולכן הפכה לנציב מלח, ורק בנותיו הרווקות של לוט הסכימו בשתיקה לצאת אל אנשי סדום שהקיפו את הבית במקום המלאכים, ולכן זכו להינצל.

לעומת זאת, לא מוזכר שבני נח עזרו לאביהם בבניית התיבה או האמינו לדבר ה' על המבול. ייתכן שהם עלו לתיבה רק כש'הגיעו מים עד נפש'. אם כן, מדוע זכו להנצל?

ייתכן להסביר, שלאחר המבול היה צורך להתחיל את האנושות מחדש ולצוות עליה את שבע מצוות בני נח, ובתוכן איסור גילוי עריות. אילו לא היה הקב"ה מציל את בניו של נח ואת נשותיהם, לא ניתן היה למנוע גילוי עריות, כיוון שבני נח היו נאלצים להתחתן עם אחיותיהם. כדי למנוע מצב כזה, הציל הקב"ה את בני נח ונשותיהם, וכך בני בניו של נח נישאו לבנות דודיהם. בצורה דומה ניתן להסביר, שאשת נח ניצלה כדי שלא ייווצר מצב שבו נח יהיה אסור על כולם ויוכל לשאת רק את בנות בניו.

ואמנם כדי למנוע גילוי עריות היה די להציל מלבד נח רק שניים מבניו ונשותיהם, אבל ה' הציל את שלושת בניו ונשותיהם, כדי לא לבחור איזה מבין שלושת הבנים ראוי פחות ולהשאיר אותו, שכן כולם היו ראויים להינצל באותה מידה, ולכל אחד היו תכונות שהיו נחוצות לקיום העולם.

ואמנם קין נאלץ לקיים גילוי עריות כדי להוליד ילדים, בלית ברירה (סנהדרין נח ע"ב), אבל ה' לא רצה שזה יחזור על עצמו אצל נח, כיוון שחטאו של דור המבול היה בגילוי עריות, ולא היה ראוי שהניצולים מהמבול יחזרו על אותו חטא, אפילו מתוך חוסר ברירה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (28/6/2010)
יפה!
מעניין שבספר יהושע (פרק ב) רחב לבד מצילה את המרגלים ואילו כל משפחתה מרוויחה מכך, למרות שהיו חייבים מיתה.
ציורים לפרשת שבוע