chiddush logo

מצוות הנחת תפילין ושיעורי תורה בנושא תפילין

נכתב על ידי אביהו ח, 12/3/2020
שלום רב 

ומיטב הברכות


ברכות לקוראים

וישועות מקיפות

ושמירה מעליא 

והצלחה 
להלן הסברים בנושא תפילין


שיעורי תורה בנושאי תפילין


לינק להבנת מצוות הנחת תפילין

תמצית מידע בנושא: תפילין

 

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה  כולה,

וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".

בתמצית: עשיית מצווה, במחשבה, בדיבור, במעשה, ענינה עשיית כלי לקבלת שפע רוחני או גשמי, מצוות הנחת תפילין כוללת את שלושת לבושי הנשמה: פנימי (מחשבה) אמצעי (דיבור) חיצון (מעשה), ע"י הנחת תפילין מתבצעת המשכה (הורדת אור מעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה) לעולמנו על מקיים המצווה, בני ביתו, כללות העם.

§        זוג תפילין מתחלק לשנים: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש" .בתפילין של יד צריך להכניס קלף אחד ולכן בתוך הבית יש חלל  ובתפילין של ראש צריך להכניס 4 קלפים ולכן הבית מחולק עם מחיצות  לארבעה חללים .

§        על הקלף אשר בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע"י סופר ירא שמים (עדיפות לכותב ביד ימין) כסדרן והאותיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות (שולחן ערוך הלכות תפילין סימן לב).

§        מומלץ לרכוש תפילין ומזוזות מאדם נאמן המוחזק בכשרות ולבקש שהתפילין או המזוזות יהיו כתובים על קלף שליל (קלף שליל נעשה מעור ולדות בקר והינו הקלף המשובח והטוב ביותר, כיום רוב הסופרים כותבים עליו) ולא על קלף משוח (קלף שאחרי העיבוד שלו מורחים עליו סוג של משחה לבנה כמוסיד. היתרון היחיד בקלף משוח הוא שהכתיבה עליו מאד מהירה מכוון שהקלף חלק, אך חסרונותיו רבים: במקרים רבים בזמן גלגול "קלף המזוזה" או "פרשיות התפילין" הקלף והאותיות הכתובות על הקלף נסדקות ונפסלותולכן רמת הכשרות של הכתב נמוכה ביותר מכיוון שהכתיבה היא לא על הקלף ממש אלא על החומר שמשוח על הקלף).

§        במידה וניתן מומלץ לרכוש תפילין מהודרות ובמידה ולא יש לרכוש תפילין – "כשרות לכתחילה" – כלומר ללא תיקונים בקלף אשר יכולים לשנות את כשרות התפילין ל-"כשרות בדיעבד".

§        בתי התפילין מתחלקים (בעיקר) ל-2 סוגים בהמה גסה (בקר) ובהמה דקה (צאן), הבתים העשויים מבהמה גסה עמידים יותר וצורתם (מרובעות) אינה נפגמת לכן עדיף לרכוש בתי תפילין מסוג בהמה גסה.

§         בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות בענין.

§        אתר הידברות מכיל הסברים והכוונה טל':03-6166614

§        בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן לקבל (חינם) סדר הנחת תפילין (מקוצר-עיקר התפילה) והסבר וכן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפילין  , טל': 3770*

§        עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד.

יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוהה


עיקר הנחת תפילין על היד (על השריר כלומר שלוש אצבעות מעל תחילת הפרק ועל הראש היכן שצמח או צומח השיער) כך שאם טועים בהנחה זה לא נורא ועדין המצווה קיימת.


ניתן לראות ברשת סדר הנחת תפילין.


הרמב"ם כותב כי הרגיל בהנחת תפילין כשרות מאריך ימים.הסברים כיצד לרכוש תפילין:


מדוע נשים פטורות ממצוות תפילין


האם תפילין מפלסטיק הם כשרות


מדוע אסור לברך על תפילין מפלסטיק או רצועות של תפילין מפלסטיק


כיצד מניחים תפילין


מה רשום בתוך בתי התפילין


מה זה תיתורא


מה אלו בתים בהמה גסה ולמה הם עדיפות על בתים בהמה דקה


מה זה בתי תפילין מכוונות 


מה זה בתים פרודות ולמה הם עדיפים על רוב פרודות.


למה כתוב בשולחן ערוך שצריך לרכוש תפילין מאדם המוחזק בכשרות.


למה נפסק להלכה שהסופר סתם הכותב תפילין צריך להיבחן ולעבור מבחן בהלכות תפילין ולקבל תעודה של סופר סת"ם מוסמך ורק לאחר מכן להתחיל לכתוב


מה זה קלף שליל ולמה הכתיבה צריכה להיות על קלף שליל.


מה פוסל את הקלף


מה פוסל את הבתים


מה פוסל ברצועות התפילין
מה זה תפילין של רבנו תםהאם צריך להניח גם תפילין של רבנו תם


מה פוסל התפילין


אם אות אחת חסרה התפילין האם התפילין כשרותאם נמחקה אות אחת האם התפילין כשרות


אם הסופר סתם לא מקפיד על שמירת שבת  האם התפילין כשרות


אם הסופר סתם לא בקיא בהלכות כתיבת תפילין ומזוזות האם לרכוש ממנו תפילין


איך לדעת ממי לרכוש תפיליןאלו פרשיות יש בתוך התפילין


למה פרשיות המדפסות הם פסולות ואסור לברך עליהם.


למה בתי תפילין מפלסטיק פסולים ואסור לברך עליהם


מתי התחילו להניח תפילין


מי הראשון שהניח תפילין בעולם


איפה כתוב שצריך להניח תפילין


למה מצוות תפילין היא מצווה כה חשובה


לכל השאלות ועוד כנסו ללניק הבא של אתר הידברות או לשיעורי תורה מטה:


בס"ד בלימוד הלכות תפילין אתה ואת מקיימים מצוות עשה של לימוד תורה וזכות הלימוד תורה תגן בעדכם ובעד כל אשר לכם ובעד כל ישראל ותזכו להתברך מפי עליון ואל שדי ימלא משאלות ליבכם לטובה ולברכה ותדעו רק טוב תמיד אמן נצח סלה ועד


https://www.hidabroot.org/search?q=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F

עיקר הנחת תפילין זה להניחם ביום ולומר קריאת שמע.

זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה ולא בשבתות וימים טובים.

ניתן לרכוש תפילין במחיר מסובסד או לקבל תפילין בחינם - חפשו ברשת גמח תפילין.
 

סדר הנחת תפילין - מקוצר - מתאים בעיקר לחילים.


 


סדר הנחת תפילין בשפה הרוסית - מקוצר


 

הסבר על הנחת תפילין - כולל קישורית לסרט על השפעת הנחת תפילין על הילת האדם מתוך אתר פרידמן בוקס.


 

ב"ה

 

תמצית מידע בנושא: תפילין

מיועד לזיכוי הרבים-מצוה להפיץ

 

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה  כולה,

וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".

§        זוג תפילין מתחלק לשנים: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש" .בתפילין של יד צריך להכניס קלף אחד ולכן בתוך הבית יש חלל  ובתפילין של ראש צריך להכניס 4 קלפים ולכן הבית מחולק עם מחיצות לארבעה חללים .

§        על הקלף אשר בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע"י סופר ירא שמים (עדיפות לכותב ביד ימין) כסדרן והאותיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות (שולחן ערוך הלכות תפילין סימן לב).

§        מומלץ לרכוש תפילין ומזוזות מאדם נאמן המוחזק בכשרות ולבקש שהתפילין או המזוזות יהיו כתובים על קלף שליל (קלף שליל נעשה מעור ולדות בקר והינו הקלף המשובח והטוב ביותר, כיום רוב הסופרים כותבים עליו) ולא על קלף משוח (קלף שאחרי העיבוד שלו מורחים עליו סוג של משחה לבנה כמו סיד. היתרון היחיד בקלף משוח הוא שהכתיבה עליו מאד מהירה מכוון שהקלף חלק, אך חסרונותיו רבים: במקרים רבים בזמן גלגול "קלף המזוזה" או "פרשיות התפילין" הקלף והאותיות הכתובות על הקלף נסדקות ונפסלות ולכן רמת הכשרות של הכתב נמוכה ביותר מכיוון שהכתיבה היא לא על הקלף ממש אלא על החומר שמשוח על הקלף).

§        במידה וניתן מומלץ לרכוש תפילין מהודרות ובמידה ולא יש לרכוש תפילין – "כשרות לכתחילה" – כלומר ללא תיקונים בקלף אשר יכולים לשנות את כשרות התפילין ל-"כשרות בדיעבד".

§        בתי התפילין מתחלקים (בעיקר) ל-2 סוגים בהמה גסה (בקר) ובהמה דקה (צאן), הבתים העשויים מבהמה גסה עמידים יותר וצורתם (מרובעות) אינה נפגמת לכן עדיף לרכוש בתי תפילין מסוג בהמה גסה.

§        בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים http://www.tefillin.cjb.net/ .

§        אתר הידברות מכיל הסברים והכוונה www.hidabroot.org, טל':03-6166614

§        בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן לקבל (חינם) סדר הנחת תפילין (מקוצר-עיקר התפילה) וכן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפיליןwww.chabad.org.il, טל': 072-2770120 

§        עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד.

§        יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה).

§        מומלץ לראות את הסרט: השפעת המצווה על ההילה, באתר: פרידמן בוקס

 

 שיעורי תורה בנושא תפילין

                                                                                     בברכה,

                                                                                  

 

 

 


 
 
 נושא חזרה לדף הבית 
        
    
 שם הרבטקטס חופשי 
  

נתקבלו 77 תוצאות
שם השיעורנושא השיעורשם הרב
דיני הנחת תפיליןהלכההרב בן ציון מוצפי
הלכות כתיבת תפיליןהלכההרב אהרון ירחי
הלכות הנחת תפיליןהלכההרב בן ציון מוצפי
דיני סדר פרשיות התפיליןהלכההרב אהרון ירחי
דיני ציצית ותפיליןהלכההרב בן ציון מוצפי
הלכות תפילין - ניקיון הגוףהלכההרב אהרון ירחי
הלכות תפיליןהלכההרב אהרון ירחי
הלכות תפיליןהלכההרב אהרון ירחי
הלכות כשרות התפיליןהלכההרב אהרון ירחי
כשרות התפיליןמוסרהרב אברהם מוסלי
הלכות תפיליןהלכההרב אהרון ירחי
הלכות תפיליןהלכההרב יהודה יאיר
הלכות תפיליןהלכההרב מנחם גיאת
הלכות תפיליןהלכההרב יעקב עדס
הלכות תפיליןהלכההרב יעקב עדס
הלכות הנחת תפיליןהלכההרב יהודה יאיר
נוסח ברכות טלית ותפיליןהלכההרב בן ציון מוצפי
מקום הנחת התפיליןמוסרהרב בן ציון מוצפי
קדושת ספרי תורה ותפיליןמוסרהרב בן ציון מוצפי
זמן ציצית ותפיליןהלכההרב בן ציון מוצפי
הלכות תפיליןהלכההרב שמעון רז
מעלת הנחת תפיליןמוסרהרב בן ציון מוצפי
התפילין - זכר ליציאת מצריםפרשת השבועהרב שלמה בויאר
זמן הנחת תפיליןהלכההרב יהודה יאיר
שבח וסגולת התפיליןהלכההרב פנחס רז
הלכות תפילין וכשרותןהלכההרב אליהו חי אביטן
כתיבת וכשרות התפיליןהלכההרב יעקב עדס
דיני הנחת תפיליןהלכההרב אליהו חי אביטן
הלכות הנחת תפיליןהלכההרב אליהו חי אביטן
הלכות תפילין ומאה ברכותהלכההרב עובדיה יוסף
123
 


© כל הזכויות שמורות , חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש ללא קבלת אישור בכתב

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה