chiddush logo

ספר נשים הלכות גירושין ג'

נכתב על ידי הרמבם היומי, 22/5/2018

 כתיבת הגט לשמה


כל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש, ולשם האישה המתגרשת -אינו גט.  לדוגמא:סופר שכתב גט ללמד או להתלמד, ובא הבעל ומצא שם שנכתב בגט זה כשמו, ושם האישה כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, ונטלו וגירש בו -אינו גט.|
אפילו כתב לגרש את אשתו, ומצאו בן עירו ואמר לו, שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך או מי שיש לו שתי נשים ששמותיהן שווין, וכתב לגרש את הגדולה, ונמלך וגירש בו את הקטנה -אינו גט:  אף על פי שנכתב לשם האיש המגרש, הבעיה שהגט לא נכתב לשם זו שנתגרשה בו.

פרטי הגט חייבים להיכתב עבור גירושין אלו של האיש והאשה בשמם הידוע. חתימה לשמה אינה מעכבת. 
הכול כשרין לכתוב את הגט, חוץ מחמישה: גוי, ועבד, וחירש, ושוטה, וקטן; אפילו האישה עצמה, כותבת את גיטה.  ישראל שנשתמד לעבודה זרה, או שהוא מחלל שבת בפרהסיה--הרי הוא כגוי, לכל דבריו.

 ולמה אין כותבין אלו החמישה?מפני שצריך הכותב לכתוב לשם האיש המגרש, ולשם האישה המתגרשת:  והגוי, על דעת עצמו הוא כותב; וחירש שוטה וקטן, אינן בני דעת; והעבד, אינו בתורת גיטין וקידושין, ולפיכך הוא פסול כגוי, לכל דבריו.  ואם כתב הגט אחד מחמישה אלו--אינו גט, אף על פי שחתמו בו עדים כשרים, ונמסר לאשה בכשרים.


כתב אחד מן החמישה טופס הגט, והניח מקום התורף (=מקום האיש, ומקום האישה, ומקום הזמן, ומקום הרי את מותרת לכל אדם) וכתבן הפיקח הגדול הישראלי לשמה -הרי זה גט כשר.

הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשגגה, ונתנו לאשה -הרי זו מגורשת.  כתבו וחתמו בו ביום טוב בזדון, ונתנוהו לאשה -אינה מגורשת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע