chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי** לתפוס את "הרגע האחרון" מקובל בידינו מבעל התניא שתפילה אחת טובה בשנה מעלה את כל תפילות השנה! – תפילת מנחה בערב ראש הש...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי**נשאלת השאלה מדוע התורה עוסקת במציאות שלא קיימת ושואלת "מה היה אילו..." הרי יש מספיק מצבים מציאותיים שאפשר לדבר עליהם....

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** בתפילת ר"ה יש תשע ברכות, מה המשמעות של המספר תשע? ומדוע ברכת מלכויות לא קיבלה ברכה בפני עצמה? תשע זה ההכנה, בעולם שלנו מלכ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי** מדרך הפעולה של הנחש, בניסיונו להפיל את חווה אנו לומדים שלושה כלים מרכזיים בהם משתמש יצר הרע מאז ועד היום. אם נזהה ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**ה' רוצה שנבנה בקרבנו את אהבתנו אליו. רגש זה כה חשוב עבורו, שהוא מוכן להעמיד אותנו בניסיונות קשים בהם האמת תיראה רק למי ש...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] היחס הנכון לארץ ישראל. ארץ הקודש. נשאל רבי יוחנן, כיצד יתכן שמא...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected]  תפקיד הפטרות הנחמה הינו להכין אותנו להמלכה של ראש השנה. שיכו...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] במעמד הר סיני משתתף כל עם ישראל, שום דת אחרת אפילו לא מספרת סיפור כ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] ייחודו של עם ישראל. וכוחה הגדול של תפילה. עם סגולה בנאומו לע...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] דווקא ברגעים הכי קשים כשמרגישים ש"אין כוח לכל המצ...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] נשאלת השאלה מה אנו לומדים ממבנה הציצית מדוע יש לה דווק...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected]עוג מלך הבשן היה הענק האחרון שנשאר בעולם והיה לפלא בעיני כל העול...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected]עוג מלך הבשן היה הענק האחרון שנשאר בעולם והיה לפלא בעיני כל העול...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected] עניינה של מגילת רות הוא חסד, כפי שאומר המדרש, "אָמַר רַבִּי ז...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  [email protected]קיים קשר הדוק בין קדושה לאכילה, זאת נלמד ממגילת רות. נשאלות מ...

מידע אישי

90 חידושים
0 תגובות
554 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל [email protected] *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020