הרב דניאל קירש

כל החידושים של הרב דניאל קירש | כל התגובות של הרב דניאל קירש

 Just Fine?Avi looked down at the clock next to the dashboard. 1:57. “Late again” he grumbled to himself. “Why do I always do this?!” He had barely three minutes to park his car, run to the...

 "רק אל יסף פרעה התל" (ח, כה)סיבוב על הפקח אבי העיף מבט לשעון הרכב. השעון הורה על השעה 1:57. "שוב אני מאחר" מלמל   בכעס "למה אני תמיד עושה את זה?". אך...

  “…because the Israelites searched (during the plague of darkness) and saw the [hidden] vessels [of the Egyptians]… (Rashi to Shemot 10:22)Dropped Call Rabbi Natan entered the ninth gr...

 "שחפשו ישראל במכת חושך וראו את הכלים שהמצרים החביאו" (רש"י, י, כב)הפלאפון שהסתתר על שולחן התלמיד הרב נתן נכנס לכיתה ט3. לנגד עיניו נגלתה כיתה מבולגנת במיוחד. מיד דרש הרב מהתל...

"התפאר עלי למתי אעתיר לך" תפילת הצדיק ליל שבת קודש. הכל נמים את שנתם בנחת. אליהו מתהפך במיטתו כשלפתע מגיעים לאוזניו רעשים רבים. אליהו פותח את עיניו ומסתכל לראות מה השעה. לא, הוא אינו...

“Glorify yourself over me, for when shall I pray for you?” (Shemot 8:5)Prayer over ThereIt was Shabbat afternoon. Eliyahu had just come home from synagogue with his family, and now he was standing, ...

 “And he saw that there was no man” (Shemot 2:12) Reading Break More than two hours had passed since Shlomi had entered the public library, but Shlomi had no inkling of the time. He was c...

 "וירא כי אין איש" (שמות, ב, יב) שקע בקריאה מעניינת בספרייה כבר עברו שעתיים מאז נכנס שלומי לספרייה העירונית, אך הוא לא שם לב כלל לזמן שחלף. שלומי ישב על אחת הכורסאות בפינה מרוחק...

 “Haste like water, do not take more…” (Bereishit 49:4) Rashi: The haste and the confusion with which you hurried to show your anger, like these waters, which hurry in their flow. Therefore...

 "פחז כמים אל תותר", רש"י – "הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעסך, כמים הללו הממהרים למרוצתם, לכך לא תטול את היתרונות שהיו ראויים לך". קפץ מהחלון ו... (על פי הספר 'דב...

The Contact Solution Problem It was late at night when Moshe got back to his dorm room. He had been chatting with some friends in another room, and the conversation was still replaying itself in ...

 שתה את העדשות של שכנו האם חייב לשלם?משה חזר לחדרו בפנימייה בשעת לילה מאוחרת. החדר היה חשוך ונראה שחבריו לחדר ישנים כבר מזמן. ראשו עסוק היה עדיין בשיחה אותה ניהל עם חברו דקות ספורות קודם לכן, ו...

 בגלל שיוסף הוציא דיבה על אחיו נגזר עליו להיות בבית האסורים עשר שנים (שמות רבה). מכל זה אנו רואין חמר האיסור של חטא הלשון (שמירת הלשון, ח"ב, פרק ז)   Tomato Source The studen...

 בגלל שיוסף הוציא דיבה על אחיו נגזר עליו להיות בבית האסורים עשר שנים (שמות רבה). מכל זה אנו רואין חמר האיסור של חטא הלשון (שמירת הלשון, ח"ב, פרק ז) מי האשם? הרב דוד היה בעיצומו של שי...

 "ולא יכלו דברו לשלום" – רש"י – "מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דברו אחת בפה ואחת בלב" (לו,ד) הדיבור הפזיז בסימן טוב ובמזל טוב נולד לשלומי ולרעייתו תמר בן בכור. כמובן ...

מידע אישי

22 חידושים
0 תגובות
110 נקודות
תאריך הרשמה: 11/6/2018