avi64689

תאריך הרשמה: 3/24/2010
חידושים: 7 חידושים
תגובות: 9 תגובות
ניקוד: 53 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של avi64689 | כל התגובות של avi64689

 שנים וחצי השבטים רוצים להשאר בעבר הירדן מזרחה ולא להכנס לארץ ישראל. הם מבקשים ממשה רבינו את הר נבו מקום קבורתו בהתאם לנבואת אלדד ומידד. משה רבינו נבהל מהבקשה ומוכיח אותם על רצונם להוסיף חרון אף ...

מעניין כי ספר הזוהר לא עוסק ביום האזכרה אלא ביום ההילולא. ספר הזוהר שייך לפנימיות התורה ובפנימיות צריך להתבונן ביום שכולו טוב חרף המציאות של טוב ורע. כמובן שחייבים לצאת בשלום מספר הזוהר למציאות הפשוטה...

 שאלתי היתה האם יש מקור בגמרא או בהלכה או סיפורים על גדולי ישראל לכבד (מעבר לכבוד הרגיל) אנשים בשל היותם קרובי משפחה או צאצאים של תלמידי חכמים מפורסמים. ושלא תבינו אותי לא נכון שאין לכבד כל אדם ...

האם אנו צריכים לכבד, להוקיר או לקרב יהודי חילוני שיודעים כי אביו או סבו היו תלמידי חכמים?  האם יש לנהוג בו כבוד?

כשנפתח את הדלת בליל הסדר לאליהו הנביא, האם נחפש איש עם זקן לבן? תתפלאו אבל אם זכיתם לגילוי אליהו לפי המסורת אין מראהו כפני איש זקן! קראו את הכתבה ותשכילו    לכתבה במלואה ראו באתר "י...