chiddush logo

הכהנים ואור הנשמות שנאמר "בהעלותך את הנרות

נכתב על ידי משה אהרון, 17/6/2024

בס"ד


אין כהן עולה במעלות ה', אלא בהעלאת אור הנשמות.
----------------------------------------------------------------- 

שנאמר : "בהעלותך את הנרות".
   שעליית הכהן  ב"ה" של שם הוויה, היא דווקא בהעלאת נרות .
 אותם המסמלים אור נשמות האדם.
 בבחינת : "נר אלוהים נשמת אדם".
 כך גם משתכלל שם הוויה בעולם 
 להיותו נוכח ומורם  מהכינוי הכללי : "אלוהים".
 זהו שגם נאמר :"ואמרת אליו" .
אמירה אישית ברוח האמור.
 הנה כי כן  כהנים = רבנים יראי ה', צריכים  לדעת כי
 הן  דבר ה' אליהם והן אמירת משה.....
שיהיו תמיד עסוקים אך  בהעלאת אור הנרות כאמור
 ודווקא בבחינת : "בהעלותך", לשכלל מהכינוי "אלוהים" 
גם שם הוויה כאמור 
 וכדי כך  שיאירו הנרות אל מול פני המנורה .
דהיינו :שיאירו כנהרה של קדושה אל מול פני כלל הבריאה.
 שכבר כתבנו שהמנורה מסמלת את הבריאה .
ואורה הוא מאור היום הראשון של הבריאה .
עם כלל האור שהלך והצטבר בכלל שבעת הימים  
[שכל "יום"= אור, הלך ונערם עוד.]..
 שכך יאה לו לעולם  ששם שמיים יתקדש דווקא 
באורה של כלל הבריאה ........
 בתוספת האור שבניו של הקב"ה מפיצים בעולם.
  זאת ועוד, רק באור כאמור  מתקיים :"יאירו שבעת הנרות,.
  כלומר מתחדד ומובלט אור של שבעת ימי בראשית .
רק באורם כאמור של בני האדם הטבוע בנשמותיהם........ .
 שנחצבו מהבל פה של הבורא......
 הנה כי כן אחיי הכהנים, שמא הרבנים, כשתגיעו לבית דין של מעלה :
תשאלו  גם אם קיימתם  את "בהעלותך את הנרות" .
האם השכלתם לקדש שם שמיים להצית כפתילה של נרות
 את האור בבני ישראל . 
ואחדות כלל ישראל היא התלכדות אורם לאחד.
 אותו  שזכאי לעמוד נכוחה לפני אור ה'  האחד
 ועוד, אם קיימתם למלא תוארכם : "רב"  - ודווקא בחסד בבחינת : "רב חסד".
  שהקב"ה בלבד "רב" בכל . 
והם הרבנים צידקתם בתוארם בהיותם "רבי חסד". 
 וקיום הייעוד של "רב חסד" הוא דווקא עם ה"רב" - עם כלל ישראל  
ולא עם "קהילתם" בלבד..............

משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע