chiddush logo

אי אמירת הלל שלם בשביעי של פסח (3 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי נגאל, 2/5/2010

 ב'ה

יש לי שאלה:

הגמרא במסכת ערכין {דף י ע'ב} מציינת את התנאים לאמירת הלל שלם:

א.חלוק בקרבנותיו

ב. נקרא מועד [בתורה]

ג.נאסר בעשיית מלאכה

לגבי שביעי של פסח, הגמרא אומרת, שלא גומרין בו את ההלל, כיון שהוא אינו חלוק בקרבנותיו.

על זה אני שואל: והרי גם שמונת ימי חנוכה אינם חלוקים בקרבנותיהם וגומרים בהם את ההלל?

אפשר לנסות ולענות: הגמרא בסנהדרין מביאה עוד טעם לאי- גמירת ההלל בשביעי של פסח והוא'מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפני?'

על זה יש לשאול: הרי גם בחנוכה נהרגו יוונים רבים, ובכל זאת אנו אומרים הלל שלם,  ואיננו מזכירים את הטיעון ש'יוונים רבים שהם מעשה ידי נהרגים ואתם אומרים שירה לפני'??

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
רועימבשר (10/5/2010)
לגבי הטיעון של מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, התשובה הפשוטה ביותר היא של משה רבנו בכבודו ובעצמו: "אז ישיר משה ובני ישראל". כלומר, בתור מי שניצל וודאי שנגיד שירה, כמו בחנוכה, פורים, יום העצמאות וכל אדם נורמאלי ששמח בהצלחתו.
ולגבי השאלה עצמה - שבעת ימי החג נחשבים יום ארוך (גם לעניין תשלומים) ולכן אין עניין להגיד הלל שלם כל יום, אלא כהמשך של היום הראשון.
יהונתן (2/5/2010)
בחנוכה היה חידוש בנס בכל יום וזו הסיבה שאומרים הלל שלם בכל יום
יוסף (2/5/2010)
בחנוכה כבר נחו מאויביהם היוונים מתו קודם. בצורה שונה שביעי של פסח הוא ציון של נס שבו נהרגו המצרים חנוכה הוא לא ציון של מוות רב של היוונים (שמתו במלחמות לאורך זמן) אלא על החזרה למקדש