chiddush logo

אפר פרה אדומה – בזמן הזה

נכתב על ידי DoarHamikdash, 2/7/2019

 ב"ה


דבר תורה לאור המקדש

פרשת חוקת - פרשת המקדש

 

אפר פרה אדומה – בזמן הזה

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

שאלה: הכנת אפר פרה אדומה, האם מצוה לקיימה בזמן הזה אף בטרם נבנה המקדש?

השאלה נדונה בימי הרב אליהו זצ"ל: חידוש המצוה נדון בתקופת כהונתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל כרב ראשי לישראל. באותם ימים נולדה פרה אדומה בכפר חסידים, ורבים באו לראותה מקרוב, שכן, בעבר היתה הפרה האדומה חלק מנוף הארץ. פרה זו נפסלה לאחר חדשים אחדים. בהקשר לכך קיים הרב אליהו ביקור במושבה מזכרת בתיה, שם קיים מכון המתמחה בגידול פרות, כדי לברר את אפשרות גידול פרות אדומות בארץ. משלחת של מגדלי עדרי פרות אדומות בארצות הברית הגיעה ארצה לפתח בארץ זן מיוחד, ואף נבדקו שטחים מתאימים לגידול הפרה בארץ. הדבר לא יצא לפועל מסיבות תקציביות.

מצוה להכין אפר פרה לטהרת ישראל: מדברי בעל ספר החינוך (מצוה שצז) נראה, שמצוה להכין אפר פרה לטהרת עם ישראל לקראת תחילת העבודה במקדש, שכתב: "נצטוו ישראל לשרוף פרה אדומה להיות אפרה מוכן למי שיצטרך אליה [כדי להטהר מטומאת מת]... ונאמר: 'והיתה לעדת בני ישראל למשמרת'". זה, אפוא, עניינה של המצוה, שיהיה אפר פרה מוכן לפני בניין הבית, כדי שהאומנים העוסקים בכלים ובבגדים יטהרו, וכן הכהנים והלויים יוכלו להתחיל בעבודה כשהם טהורים.

המצוה מתקיימת גם בטרם נבנה הבית: המצוה לכתחילה היא, שהכהן המזה את דם הפרה "עומד בראש הר המשחה ומתכוין ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית הדם" (משנה מידות ב, ד) כדי לקיים את האמור בתורה (במדבר יט, ד): "והזה אל נוכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים'". בעל ספר החינוך כותב, שהמצוה מתקיימת 'בפני הבית', אך למעשה מתקיימת המצוה גם בטרם נבנה ההיכל, מיד כשישראל מתכוונים לבנותו, שכן כלל גדול נקוט בדברי חז"ל והרמב"ם (בית הבחירה ו, טו): "מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי", שכן קדושת המקדש נצחית.

מקום שריפת אפר הפרה בהר המשחה: לאחרונה נעשה מחקר ארכיאולוגי אודות מקום השריפה בהר המשחה ומתברר, שיש בידי החוקרים נתונים כדי לזהות את המקום בו מתקיימת המצוה אל מול המקדש.

האם יש להמתין לביאת המשיח? במשנה מבואר, שמימות עזרא נעשו שבע פרות אדומות – "ומי עשאן? שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול... וישמעאל בן פיאני" (מסכת פרה ג, ה).  הרמב"ם מוסיף – "והעשירית יעשה המלך המשיח - מהרה יגלה" (פרה ג ד). אין לכך מקור בדברי חז"ל ולמעשה קובע הרמב"ם באיגרת השמד, ש"חיוב המצוות אינו תלוי בביאת המשיח! אלא אנחנו מחוייבים להתעסק במצוות, ונשתדל להשלים עשייתן" - ואחר כך יבוא משיח.

כיצד יימצא אדם טהור שאינו טמא מת? במשנה מתואר כיצד גידלו בירושלים תינוקות בטהרה להכנת אפר הפרה (פרה ג, ב): "חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע [ואין לחשוש בהן לקבר] ומביאים נשים עוברות ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהן. ומביאים שוורים... ותינוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידם. הגיעו לשילוח ירדו ומלאום". כך הביאו מי מעיין בטהרה להכנת האפר. ומסביר הרמב"ם שם: "נתאר לנו שלא נמצא איש טהור, אלא הכל טמאין טומאת מת כמו בזמננו זה; היאך אפשר שיטהר כהן השורף את הפרה... ונמצא שתיבטל מצוה זו?!" לפיכך הכינו אפר בשיטה האמורה במשנה ובתוספתא: "מעשים אלו עשו כשעלו בני הגולה [מבבל]... שלא היה אצלם איש טהור".

ככל מצוה בתורה הנושא בכללו טעון בירור, ומצוה זו היא אתגר לכהנים ולחכמי הדור; ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים - במהרה אמן.

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה