chiddush logo

" עין המים" לפרשת חיי שרה

נכתב על ידי izik28, 25/10/2018

 

בסד


ד"ת לשבת  חיי שרה כד חשוון


" עין המים "

-------------------------------------------------------------------------------------

המשכיות

אברהם,מבקש  מעבדו אליעזר למצוא זיווג הגון ליצחק " באומרו  " ואשביעך בה" אלקי השמיים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני . כי אם אל ארצי  ומולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק" איך בוחרים אשה עבור בנו של אברהם אבינו?

אברהם אבינו יכל היה  לקחת ליצחק את בתו של אליעזר עבדו  ,שוודאי הכירה ויכל היה לגיירה בקלות  ,אך כפי הנאמר " אין ארור מדבק בברוך" ,אליעזר עבד אברהם  היה לפי מדרש רבה כנען שקולל ע"י נח ,ולכן אין ראוי הדבר ,מה עוד שאברהם הזהיר את עבדו ," אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם..ויאמר  אליו , השמר לך פן תשיב את בני שמה, ה" אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם",אברהם אוסר על עבדו  לחזור לחרן עיר מולדתו שמא בנו יפול בחטא ההתבוללות ,הפיתרון הוא לקיחת אשה ממשפחתו ,שברור שהדבר כשר ומבורך גם בעיני שמיים

אשת חיל  מי ימצא

אליעזר יוצא לדרכו עמוס עשרה גמלים נושאי כל טוב כדי להראות את יחוסו של יצחק , אברהם לא התנה תנאי לגבי  מידות הכלה המיועדת ליצחק , והדבר קצת תמוה , אליעזר יכל לרמותו ולקלקל את מציאת השידוך כך שאברהם יאלץ לקחת את בתו , אך הוא אפילו  לא מעלה זאת על דעתו ביודעו שהקב"ה מלווה ומדריך אותו , בהגיעו לארם נהריים " לעת ערב לעת צאת השואבות" הבריך את עשרת גמליו ונשא תפילה לרבנו של עולם" ה" אלקי  אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם ,הנה אנכי נצב על עין המים , והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני"

התנאי למציאת השידוך הראוי היה גמילות חסדים ,אותה המידה בה היה דבק אברהם אבינו  , לראיה מהכנסת האורחים של המלאכים שבישרו על לידת יצחק בנו  ,גם שאברהם היה  לאחר ברית המילה ,  הוא דבק במידה טובה זו בה גם זכה לקרב אנשים לעבודתו של ה" יתברך" ,לכלתו של יצחק היה  חייבת להיות תכונת אופי של הכרת הטוב המקננת בה  ואינה רק מחווה של רצון טוב או נימוס.

הקב"ה נענה לתפילת אליעזר כפ"ס ", ויהיה הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת אשר ילדה לבתואל בת מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה " ,והנערה טבת  מראה מאד ...וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני מעט מים מכדך ...ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה ... המדהים הוא שרבקה שלפי חלק מהמפרשים היתה ילדה , אמרה," ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות " יש לציין שלא  מדובר במלאכה קלה, מה עוד שרבקה טרם ידעה על זהותו של האיש .

הזווג  כמשל למים

"  הקב"ה מאז בריאת העולם  יושב ומזווג זיווגים ,באר המים החיים הינה סמל לזווג , מה עוד שהמים

משולים  לתורה ,כמו שאין אפשרות לחיים לא מים כך גם אין אפשרות לחיים ללא תורה  אנו מצוווים  לדבוק במידותיו של הקב"ה ,גמילות חסדים היא אחת משלש עשר המידות הללו שנאמר," ה" ה .. ארך אפים ורב חסד" בדיוק  מידותיה של רבקה שהייתה אשת חיל במלא מובן המילה כמו שמפרש הרב שטינזלץ בספרו על הפ"ס " גמלתהו טוב ולא רע"," נתייחד פסוק זה לרבקה אמנו שנהגה כך ביצחק שאותו היא מקבלת באותה  מידה של מסירות בימי שמחתו וצערו".

, הקשר בין יצחק  לרבקה התבסס על הליכה במצוות ה" יתברך,והפצת הטוב  בין איש לרעהו , אפשר לומר שיצחק פגש ברבקה " בבית הכנסת"  בשעה שהלך " לשוח בשדה לפנות ערב " דהייינו לתקן תפילת מנחה , יצחק  בורך מאת הקב"ה בברכה " עזר כנגדו ",אודות לרבקה , ההליכה בדרכו של אברהם  אבינו מה שהיו מידותיה רבקה אמנו בהם אנו מצווים לדבוק גם כן ,זיכם ברכת "זכו שכינה ביניהם"


דה"ת מוקדש לכל הרווקים והרווקות ,המאורסים והמאורסות שיזכו להקים בע"ה בקרוב בית נאמן ושמח בישראל .אמן


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע