הדמיון בין החזרת קדרה לכירה לחזרה בתשובה

נכתב על ידי ברוך עינב ב-12/1/2018

בס"ד


מפסיקת הש"ע בסימן רנג ס"ב יוצא שכל מה שהתירו להחזיר קדרה לכירה* בשבת זה מבלי שתהיה חזרה אמיתית מבחינה דינית בכל התהליך, היינו שכל מה שהתירו זה להחזיר מבלי להחזיר באמת, ואת זאת ניתן ללמוד מהתנאים שמתירים את מה שנראה כמו חזרה:


א. הכירה צריכה להיות גרופה וקטומה.

ב. הקדרה צריכה להיות רותחת.

ג. ועודה בידו [ע"פ הטור והרמ"א].

ד. ולא הניחה ע"ג הקרקע [או על המיטה, ולא תלאה ע"ג מקל, ולא העבירה ממימם למיחם ורוצה אח"כ להחזירה למיחם הראשון (ע"פ הטור)].

ה. דעתו להחזיר את הקדרה לכירה [מרגע נטילתה ע"פ המשתמע].

ו. החזרה צריכה להיות על גב הכירה ולא לתוכה.


כדי לשמור על גבולות ההלכה ולפעול בהיתר בענין זה אמנם מתירים לאדם להוציא את הקדרה מחוץ לפלטה אך עם זאת ברובד המעשה אסור לו להניחה מידיו וברובד המחשבה הוא נדרש שדעתו תהיה להחזיר את הקדרה לפלטה מרגע נטילתה בידיו, וניתן ללמוד מכאן שהפסיקה מנסה למנוע מצב של הפסק (נתק) בין הקדרה לכירה בכל שלבי התהליך השונים.


ולמה הדבר דומה? לא פחות מנשמת האדם שמגיעה מהעולמות הקדושים והעליונים לעולם השפל והתחתון הזה ואם מצליחה היא לחזור לשם לאחר שעשתה את כל התפקידים והתיקונים החשובים לשמם נשלחה לכאן בהצלחה ומבלי לחטוא הן ברמת המעשה** והן ברמת המחשבה***, וכל זאת חרף כל הסחות הדעת, הנסיונות, הפיתויים, הבלבולים, הספקות והקשיים הגלומים בעוה"ז, יוצא שהיא מעולם לא עזבה את אותם עולמות עליונים אלא תמיד היתה שם מאחר ואף בעוה"ז היא חיה ע"פ עולם המושגים, תפיסת העולם, החוקים והכללים שנהוגים שם, ובדומה למכת ערוב בה הביא אלוקים את החיות עם האדמה שלהם וזה אחד הגורמים שהחריבו את מצרים, כך גם אותו צדיק מביא את העוה"ב לעוה"ז, מה שמסביר מדוע ישנם הרבה צדיקים שקשה להבין את צורת החשיבה, החכמה, דרך החיים, תפיסת העולם וההנהגות שלהם. למי שקשה להבין את ד' מן הסתם יהיה לו גם קשה להבין את כל הדבקים בו, שהולכים בדרכו, מופיעים את אורו וממשיכים את אינסופיותו יתברך.


אך מצד שני קשה לעשות את ההקבלה הזאת מאחר ואת הקדרה אסור להחזיר במידה ויש ואחד התנאים לא מתקיים, ולעומת זאת אם האדם חטא אף בעבירות הקשות ביותר תמיד עומדת בפניו הזדמנות הפז לתקן את מעשיו ולחזור בתשובה שלמה כל זמן שהוא חי, ובכך למחוק את כל חטאיו ופשעיו בצורה שלא יזכירו לו אותן כלל ביום הדין ואף להפכן לזכויות כך שכל עבירה תחשב לו למצוה וכל הכנה לעבירה תחשב לו כהכנה למצוה.


אלא שבזמן שהשבת היא אחד משישים מהעוה"ב ומסמלת את עולם הנצח והאינסוף והתכלית אליה שואפת כל הבריאה, ולכן גם ההתיחסות לדיני האיסור וההיתר הנוגעים ליום הקדוש בשבוע הם בהתאם לכך, יש משהו שונה בחזרה בתשובה אותה ברא ד' לפני בריאת העוה"ז שרחוק ברובו מהאמת והעקרונות האלוקיים וזאת כדי לאפשר לאדם לזכך ולטהר את עצמו ולחזור למקורו ולשורשיו בעולם שבו היצר הרע מנסה להסית ולהדיח אותו בכל הזדמנות אפשרית ולהרחיק אותו מדרך ד', מהתכלית ומהאמת האלוקית, וגם הצד הבהמי שבו מנסה מצדו למשוך אותו להנאות פסולות, לתאוות אסורות ולצד החומרי של העוה"ז, ולצורך כך ברא ד' יתברך מנגנון יחודי שמאפשר לכל אדם אף אם הוא הרשע ביותר בדורו להתוודות ולהתחרט על מעשיו השליליים והפסולים, ולקבל על עצמו שמעתה ואילך יעזוב את דרכו הרעה ויתקן את כל אורחות חייו, במהלך שהוא מעל הטבע ומעל הזמן בו הוא מגלה דעתו שכל החטאים והעוונות שעשה הם חיצוניים ביחס אליו ובאו מצד הנפש הבהמית שבו שמשכה אותו לפעול כך, והיצר הרע שהכשיל אותו פעם אחר פעם בתחבולות, ביצירתיות ובתחכום שהוא ידוע בהם, אך הוא לא התכוון באמת לחטוא כלל, שהרי הוא זאת הנשמה הטהורה שנפח בקרבו ד' יתברך ואין לה כל רצון לחטוא, נהפוך הוא, אלא שהקליפות, המסכים והלכלוך שעטפו אותה ונוצרו כתוצאה מהעבירות שעשה אותו אדם הפריעו לה להוציא מהכח אל הפועל את מטרותיה העליונות ורצונותיה הנשגבים, והראיה לכך היא הצער והחרטה הגדולים, האמיתיים והטהורים שממלאים את האדם על כך שפעל נגד ציוויו של ד' ורצונו יתברך, שברא ומחיה אותו בכל רגע ורגע ואף זן ומפרנס אותו ואת כל שאר הברואים, החזיר לו רעה תחת טובה וציער אותו במשך כל אותן שנים, אך כעת בוערים בקרבו אהבת ד' ורצון עז להידבק בו יתברך, ליישר את אורחות חייו ולהתאימם לבוראו בכל הרבדים והבחינות, לפתוח דף חדש ונקי אותו יתחיל למלא מעכשיו בתורה, מצוות ומעשים טובים, וללכת בדרך ד', התורה, המצוות והקדושה בכל לבבו, נפשו ומאודו.


מכאן ניתן להבין מה גדול חסד ד' ואהבתו לכל ברואיו מעצם בריאתו את האפשרות לחזור בתשובה, ולא רק עבור היהודים אלא אף לגויים שעומדת בפניהם האפשרות להתגייר ובתוך כך גם לחזור בתשובה, שמאפשרת לכל אדם להפך את הטבע ולהפוך רע לטוב, שלילי לחיובי, טמא לטהור, ואדם שהיה מאוס ודחוי אצל ד' לאהוב ומכובד שגורם לו נחת רוח ושמחה מרובים, כשהוא נהנה להכריז עליו בשמים בשמחה: "ראו את בני הצדיק שבשבילו היה שווה לברוא את כל העולם".

===================================================

* הדין של פלטה הוא קל יותר וע"פ פסיקתו של הגר"ע יוסף מותר להחזיר לפלטה תבשיל יבש המבושל כל צרכו כמו פשטידה או שנאפה כמו פיתה מאחר ואין בישול אחר בישול ביבש, ולעומת זאת אסור להחזיר תבשיל שאינו מבושל או תבשיל מבושל כל צרכו שרובו לח כמו מרק מאחר ויש בישול אחר בישול בלח.


** וכך לחיות חיים של תורה ומצוות, יראת שמים, אהבה, אמונה ודבקות ב-ד' יתברך, תיקון המידות ומעשים טובים.


*** וכך לא לאפשר למחשבות פסולות, זרות ושליליות להיכנס לקודש הקודשים של האדם ובמקביל למלא את הראש בחכמת התורה על כל רבדיה, באמת האלוקית ובמחשבות חיוביות, טהורות וקדושות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת השבוע