chiddush logo

"- -

, 29/11/2017

  "-


 1. 19: " קּ קּזּ קּ"
 2. 38: " בּ אָ תּ שׁפּתּ תּ שּׁ " ()
 3. 41: "אָ תּנּ אָ כּ וֹ שׁפּתּ יִתּוּ יִ אָ" ()
 4. 12-13: "וּ שּׁ אָ יִ כּתּ תּ וֹ מּוֹ בּ אַ שׁ בּ " ()
 5. 32: " בּ יּוֹ שּׁ כּ שׂ וּ שׂ וּ בּכּשׂ וּ בּזּ שׂ" ()
 6. 8-9: " כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ יּצּ יּתּ " ()
 7. 15-16: "לּ בּ אָ שׁ בּדּ דּ תּוֹ כּ שׁ בּ וּוֹ שׁשׁ שׁשׁ וּ וֹ גּ שׁוּ בּ וֹ אַ"
 8. 6: " יִ בּ אָ וֹשׁ אָ אַ שׁוּ בּ גּשׁ תּ שׁ בּ אַשׁ יִ שׂתּ שׂ שׁ " ()
 9. 9: "אָ וֹ דּ אַשּׂ לּ שׁ תּוֹ שׁ אָ בּ תּוֹשׁוֹ " ()
 10. 4: "אַתּ שׁ שׂ יִ שּׂ כּ שׁ אָ "
 11. 2: "אָ ' שׁ וֹ יִ בּ יִ פּ"
 12. 4-5: " יִתּ וֹ שּׁ וֹ וֹ וֹ שּׁ תּ וּ פּוֹ אָ אָתּ שׁתּ בּ שׁ" ()
 13. 25-26: " תּבּ שׂ בּ שּׁשׁ תּשׁנּוּ וֹ כּ [] דּהּ שׂוֹ וֹ בּמּ יִשׁכּ כּ יִ שׁתּ כּ נּוּ אָ"
 14. 27-28: " לּ שׂ מּ אָ אַ בּוֹ בּ תּתּ לּ"
 15. 38: "שׁ וּ ' שׁ בּ בּוֹ וּוֹ בּ יִשׂ בּ ' בּבּ "
 16. 34: "לּ שׁ וּ ' שׁ בּ יִשׂ בּ "
 17. 28-29: " אָ ' כּשׁ דּבּתּ בּאָ כּ שׂ בּמּבּ זּ יִפּוּ פּ פּ בּ שׂ שׁ שׁ "
 18. 29: " כּוֹ כּ אָ וּ לּ וּדּ כּ אָ יִפּ ' שׁ"
 19. 14-15: "לּ שׁפּ שּׁ שׁיִ שׂ וּיִ בּ שׁפּ וֹ שׁפּ צּוֹ גּ שׁפּ גּ שׁוּ שׁפּ שּׁוּ"
 20. 22-23: "לּ שׁפּ וּ שׁשּׁ שׁ שׁ וֹ בּ יִשּׂ שׁפּ תּוֹ שׁפּ תּוֹ שׁפּ פּוּ"
 21. 25-26: "לּ שׁפּ יִשּׂ אַבּ שׁשּׁ וּשׁשׁ וֹ בּ וּ שׁפּ שׁפּ סּדּ וֹ שׁפּ שׁפּ יּ"
 22. 30: "לּ בּ שׁפּ שׁפּ "
 23. 35: "לּ יִ שׁפּ שׁוּ שׁפּ שּׁ שׁפּ בּ שׁפּ תּ"
 24. 37-38: "לּ שׁפּ בּ יִ שׁיִ וּשׁשׁ שׁ וֹ לּ בּ וֹ שׁפּ שׁפּ שׁפּ בּ אַשׁבּ שׁפּ אַשׁבּ שׁפּ "
 25. 47-48: "לּ שׁפּ בּ אָשׁ שׁשׁ שּׁ אַבּ וֹ בּ תּ שׁפּ שׁפּ יּ וּ שׁפּ גּוּ"
 26. 63-64: "לּ פּוּ שׁ כּ שׁ פּוּ בּ יִשׂ בּ וֹאָ דּ וֹ וּלּ שׁ פּוּ שׁ אַ כּ שׁ פּוּ בּ יִשׂ בּבּ "
 27. 11: " יִוּ שׁ מּיִ בּ שׂ שׁ שׁ שׁבּתּ אַ יִ וּ כּ וּ אַ"
 28. 4: "אַ כּוֹ שׁ וֹשׁ בּשׁבּוֹ וֹ בּשׁ שׁ וֹשׁ בּשׁתּ בּ"
 29. 28: " בּכּ תּשׁבּ אָתּ וּיִ בּכּ תּתּ שׁ בּ "
 30. 41-42: "אָ דּ שׁ שׁשׁ בּ יּדּ שׁשׁ שׁמּ וֹ שׁ יִ וּ בּ וּ שׂ וֹ אַ "
 31. 43: " בּ בּמּבּ בּ מּשׁ וּ בּגּ גּ גּוֹ בּבּשׁ שּׁ"
 32. 6: "אָ ' שׁ וֹ יִ בּ יִ פּ"
 33. 18: " דּ לּ דּבּ ' כּ בּ תּוֹ שׁ וֹ גּוֹ יּתּ שׁ יּתּ "
 34. 12-13: "לּ וּ גּ בּ יּדּ שׁוֹ וּ יִשּׂ וֹ וּ לּ וּ קּ בּ וּ גּ אָשׁ וּוּ דּ תּ"
 35. 19-20: "אָוּ אַתּ בּ אָוּ אַתּ בּ שׁלּ ' בּ מּ מּוּ מּ בּ שׁ שׁ תּשׂ שּׁ פּ שׁ תּ"
 36. 7-8: " כּ וֹ שׁוֹ דּ וֹ דּ כּ מּוֹ שׂ דּ כּ בּ ' דּ מּ שׁ בּ אַתּ אָ מּ זּ "
 37. 3: " וּ בּוֹ נּ יִשׁ שׂגּבּ וּוּ שׁ תּשׁ"
 38. 38-39: "דּ אַשׁ אָשׁוּ כּלּוֹ לּ וּוּ יּפּוּ תּ "
 39. 27: " נּ נּ שׁ"
 40. 31: " וֹ בּ"
 41. 32-33: "בּ שּׁ בּ שׁ וֹ שׁמּ אָ בּ שׁ "
 42. 34: " בּ בּ בּ מּ בּ גּ"
 43. 1-2: "אָ שׁ יִשׂ כּ שׁ מּטּוֹ שׂ אָוֹ יִשׂ מּ שׁ וּשׁ וֹ וֹ בּ ' דּ יּוֹ יּקּוּ מּ שׁ כּ שׁ יִשׂ בּ בּ וּ שׁ שּׁ"
 44. 24-25: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ לּוֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ תּ ' יִשׂ שׁ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ יִכּ שׁ לּ שׁ כּסּ יִשׂ יִשׁוּ דּכּ כּשׁ תּ "
 45. 43: "אַתּ תּשׁ שּׁיִ וֹ שׁתּ שׂ כּ שׁ יִ נּ וּ כּ מּ אָ שׁ יִאָ כּמּ יִשׂ כּ שׁ בּיִ זּ שׁ בּ"
 46. 12-13: "אַ בּ שׂנּ דּ אָ יּ בּ נּ כּ מּ שׁ תּ דּ דּ וּ וּשׁ שׁ בּתּ"
 47. 5: "שׁ שׂ יּשׁ בּ ' כּ שׁ וּוּ כּ יּ בּ וּיּ תּ"
 48. 21: "אָ יִשׂ אַ גּ וֹ אַ "
 49. 20: "אָתּ אַ דּ שׂיִ וּוּ מּ תּ תּ כּ תּ בּ"
 50. 34: "אַיּ אַפּ אַיּ יִ וּ כּ צּוּ שׁוֹ יּ"
 51. 3: " וּ דּשׁ גּ בּוֹ אַפּ לּ גּ"
 52. 5: "וֹ בּוּזּ שׂ שׁוֹ לּ שׁוֹ שׂ "
 53. 5: "אָתּ אַ דּ שׂיִ וּוּ מּ תּ תּ כּ תּ בּ"
 54. 19: "אַיּ אַפּ אַיּ יִ צּוּ שׁוֹ יּ"
 55. 10: " אָתּ בּ בּשׁ שׁוֹ פּקּתּ שׁוֹ"
 56. 11-12: "אָתּ הּ הּ בּ יּ אַבּ אָ וֹ וֹשׁ דּוֹ סּ נּ כּ פּתּ יּ דּלּ צּ יּוֹ תּשׁ"
 57. 16: " יִוּ וּ בּ יּ וּ "
 58. 10: "אַ תּ כּ מּ אָ אַ תּשׁתּ כּ מּתּ אַ תּ אַ תּתּ בּ "
 59. 27: "אָ שׁוֹ וּ פּשׁוּ "
 60. 8: "אַ תּוּ אַ תּוּ אָ שׁתּ גּתּ אַתּ שׁ וֹהּ בּ וּ בּ תּ"
 61. 5: " ' וֹ וּ אַזּ תּ"
 62. 12: "אָ שׂ אָ וּ שׁיִ אָ וּ"
 63. 22- 1: " שׁוֹ אָ ' שׁ ' "
 64. 5: " ' פּ אָ אָוֹ וּ"
 65. 12-13: " אַגּ שׂיִ וֹוּ בּ צּ בּוּיִ כּלּ יִשּׂ וּ יִקּ וֹ יִ יִשׁ שׁ"
 66. 16: "שׁ מּבּ בּאָ יִבּ בּ אָ נּשׁבּ בּאָ יִשּׁ בּ אָ כּ שׁכּוּ צּוֹ שׁוֹ תּוּ "
 67. 2-3: "שׁ ' בּ שׁיּוּ בּ אָוֹ וּ בּשׁשׁ שׂ שׁ וֹ בּ וֹ שׁיּוּ וּ תּ שׁתּ שׂ שׁ יּוּ שׁיּוּ וּ גּוֹ וּשׁ בּשׁ שׁ"
 68. 20: "אָ שׁדּ תּוּ בּ וֹ אָ וּ וֹ"
 69. 10: "וֹ מּ כּ תּ שׁ שׁ וֹ אָ שׁ שׁוּ כּלּ "
 70. 17-18: "שׁ וֹ תּ מּ וֹ מּ זּ וֹ וֹ יּוּ בּשׁ "
 71. 24-25: " יִסּ שׁ בּמּתּ נּוּ ' וֹ שּׁיִ אָ ' שׁתּ שׁ אָוּ נּבּ נּ בּשׁ שׁ תּ תּ"
 72. 5: "אָ שׂ אָ אָ בּ שׁ פּ אָ בּ גּוֹ וּוֹ נּוּ וּתּ שׁ שׁ בּ"
 73. 22: "שׁ יִסּ שּׁיִ יִמּ וֹ יּ כּ אַבּ דּ דּ יּ שׁ "
 74. 3: "אָתּ וֹ כּ ' וֹ תּ בּאַ וּוּ "
 75. 25: " זּ [] שׂוֹשׂ"
 76. 25-26: " כּ שׁ דּ בּ תּ תּשּׂ יִ וֹ תּבּ [תּוּיִ] תּ בּ יִ שׁיִ גּ שׂ תּבּ תּ "
 77. 3-4: " נּשׂ שׂ וּ שׁ בּוֹ [] ' דּ שּׁ וֹ וּדּכּוֹ דּ שׁ צּוֹ פּ בּיִ נּ וֹ ' בּ ' פּ פּ" ()
 78. 9-10: "יִ שׁמּ בּוֹ תּוֹ בּשׁ יִשׂ וֹתּ וּ שׂ וּ כּסּ גּוּ שׁפּוֹ כּמּיִ "
 79. 15: " אָשׁוּ וֹ שׁ שׁוּ וּשׁוּ בּצּ שׁ"
 80. 13-14: "וֹ כּ וּ מּנּ שׁ כּ שׁוּ אָ דּ מּ דּבּוּ כּ וּ בּבּ כּ וּ שׁכּוֹ דּ וֹשׁ יִגּוֹוּ וּוּ "()
 81. 8: " תּ יִ גּ יִשׂ תּ אַ שׂ כּיִ פּ בּ וּ וּ"
 82. 12: " גּ אָ אַ שׁ וּ בּגּגּ שׁ בּוּ גּ בּוֹ כּלּ תּ שׂ"
 83. 5-6: " תּ בּמּבּ בּ תּוֹ כּ יּשׂבּוּ שׂוּ יּ בּ כּ שׁוּ"
 84. 11: "תּ בּאַפּ קּ בּ"
 85. 6: "וּ יִ שׁ תּוֹ וּ וּשׁ שׁ"
 86. 1: "אַ כּ יִ כּאָפּ יִ כּ בּ שׁכּוֹ וֹ בּכּוּ וּ שׁ" ()
 87. 8: "אַ תּשׂ תּ כּ תּ תּ כּ שׁ בּשׁ ' וֹ " ()
 88. 5: " כּ אָ כּ כּ תּ וֹ בּשׁ וּשּׁ שׁ שׁ וֹ תּ אָ"
 89. 15: " שּׁשּׁ דּ שּׁ"
 90. 30-31: " וֹ פּ פּ שׁוּ שׁוּ וֹ בּקּ וּקּ וֹ זּ"
 91. 31: " בּ גּ בּ בּ פּ"
 92. 35-36: "אָ בּ שׂ בּ וּ מּ יּ פּ"
 93. 41: "וּיּ תּ בּ אַ"
 94. 46: " מּ וֹשׁ בּ יִ מּוֹאָ"
 95. 6: "וּ וֹ וּ וּשׁוּ וּשׁוּ [] "
 96. 19: "לּ וֹ שּׁ קּ "
 97. 2-3: "אָ שׁ יִשׂ כּ שׁ מּטּוֹ שׂ אָוֹ יִשׂ וּשׁ וֹ וֹ בּ ' דּ יּוֹ יּקּוּ מּ כּ שׁ יִשׂ בּ וּ שׁ שּׁ"
 98. 15-16: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ לּוֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ תּ ' יִשׂ שׁ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ יִכּ שׁ לּ וֹשׁ כּסּ יִשׂ יִשׁוּ דּכּ בּוֹ כּשׁ תּ "

(!) ,
lawguide

1487
( )
? ? ? !
- (0)