אריאל מרדכי פנדל

כל החידושים של אריאל מרדכי פנדל | כל התגובות של אריאל מרדכי פנדל

 "ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ובצאתו" - מדוע?(אוסף מקורות - ובו יתבאר מחלוקת הרמב"ן והחזקוני האם השמעת הקול היא לצורך גבוה או לצורך העם, ודברי הרש"ר הירש הנפלאים שתוך...

 חישוקי העמודיםשלושה מסכים יש במשכן: פרוכת, מסך המשכן ומסך שער החצר.לכולם יש עמודים, אך שונים. אחד ההבדלים הוא החישוקים (ועוד הבדל הוא האם יש להם 'ראש', מעין עיטור בחלקם העליון).  השאלה:מדוע...

 שם הוי"ה במשכןתמיד ניסיתי לחפש את החוקיות, את החוט החורז, בפרטי המשכן. אפשר לומר שבמבנה המשכן יש שני חלקים מרכזיים: הקירות והגג (כמו בסוכה: הדפנות והסכך). כל אחד מהם מתחלק לשניים.הקירות עשו...

 הלב של המשכן   ישבתי וחשבתי לעצמי על זה שאנו עומדים להכנס לפרשות של מלאכת המשכן. מצד אחד הן מיוחדות מאוד, ומצד שני הן מלאות בפרטים ופרטי פרטים שקשה להבינם, כל שכן להב...

  מימוש עצמי לעומת גאוה   הקדמה   נתבונן בדין המובא במשנה (כלים יא, ב) לגבי מתי כלי אינו מקבל טומאה(ומזה נלמד בהמשך לענין מתי אין חשש של גאוה ואנוכיות): "כל כלי...

הארות במשנת "סיג לחכמה שתיקה" "רבי עקיבא אומר: שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה.מסורת סיג לתורה.מעשרות סיג לעושר.נדרים סיג לפרישות. סיג לחכמה שתיקה" (אבות ג, ג). יש לש...

על כנפי נשריםחבר שלי (שמגדיר את עצמו 'שכלתן' ולא חסידי כלל) שהיה אצל הרבי מליובוויץ' מספר שזו חוויה בלתי נשכחת. 'העיניים של הרבי היו קוראות אותך ואתה הרגשת כאילו אתה כבר לא בגופך' הוא מספר. גם בהתוועד...

 האם התורה יכולה לדבר? האם היא 'ברייה' בפני עצמה?גם אם נאמר שלא, ודאי חז"ל שמו בפיה טענות ודברים, כמו במדרש הבא (שמות רבה כט, ד):א"ר לוי: שני דברים שאלו ישראל מלפני הקדוש ברוך הוא שיראו...

"ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה... ויבואו כל נשיאי העדה יגידו למשה. ויאמר משה אלהם או אשר דיבר ה', שבתון שבת קודש לה' מחר..." (שמות טז כג-כד)מבואר שהנשיאים באו לשאול את משה לגבי מה שלקטו...

 חידושי תפילהבכל תפילה ישנו פרדוקס מסוים. מצד אחד, אנו נכנסים לפני המלך, באים לפניי ולפנים וזוכים ל'שיחה אישית' עם אבינו שבשמים בלי הגבלת  זמן. מצד שני, המסגרתיות של התפילה והקביעות שלה עלול...

 כתיבת חידושיםשמתי לב לעובדה מעניינת. חידושים טובים בלימוד באים דוקא מתוך שהוצרכתי ללמד את הדבר. עצם ההכנה, ובעיקר בזכות זה שבפועל לימדתי, הדברים מאירים ביותר.ממילא כאשר כתבתי את הדברים שנאמ...

  דבר תורה לפרשת שמות"ותרא אותו כי טוב הוא" – מה ראתה בו? מה מספרת התורה שראתה שהוא טוב, זהו תיאור עמום שאינו מבואר די צורכו. חז"ל שמו לב לכך ופירשו בו דברים עמוקים. נתבונן בד...

"והערב נא את דברי תורתך בפינו"- מדוע לא נאמר 'בליבנו', או 'בנו'? הרי הפה הוא לכאורה לא הענין העיקרי בלימוד התורה. 

 האשה בכתבי הראי"ה זצ"ל(נקודות מתוך שיעורי הרב מוטי דיאמנט, שימש כר"מ בישיבות רמת גן וכרם ביבנה, ומרצה לפסיכולוגיה יהודית במכללות שונות)הקדמהסוגית איש ואשה היא סוגיא עיקר...

פתח הבית או פתח החצרבהלכה ובאגדהנאמר בגמ' (שבת כא:) בענין מקום ההדלקה "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה לרשות ההרבים".דעת רש"ידייק רש"...

מידע אישי

78 חידושים
42 תגובות
474 נקודות
שם: אריאל מרדכי פנדל
למדתי כתשע שנים בישיבה ברמת גן. זכיתי לארגן וגם להעביר שיעורים בבית כנסת בעיר. כעת בגדרה- מחנך כיתה ב בתלמוד תורה. נשוי + 4 ילדים תודה לה'.
תאריך הרשמה: 11/17/2017