chiddush logo

שמואלס

כל החידושים של שמואלס | כל התגובות של שמואלס

  jan 5 מחלוקת בית שמאי ובית הלל בהתחלת מלאכה מע"ש כדי שיימשך המלאכה בשבת ב"ש אומרים אין שורים דיו וסמנים וכרשינים וכו' משנה זו מתפרשת יפה ע"פ התוספתא משנה זו ד...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: שמואל
יושב בישיבה
תאריך הרשמה: 1/5/2012