chiddush logo

עורך דין שמחה כהן

כל החידושים של עורך דין שמחה כהן | כל התגובות של עורך דין שמחה כהן

 פרשת ויקהל לאחר קבלת לוחות הברית השניות למחרת יום כיפורים נצטווה  משה רבנו להקהיל את עם ישראל וללמדם על קדושת השבת שנאמר "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צ...

 רבים השואלים מדוע פרשת משפטים הקדימה ובאה לפני פרשת תרומה? מבאר בית הלוי, כיודע פרשת משפטים ברובה עוסקת בדיני היושר, ניקיון כפיים, ריחוק מעשיית עושר ולא במשפט, אבק, גזל, תרמית, ריבית וכיוצ&qu...

 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ידועים לשונו הזהב של הנשר הגדול הרמב"ם בספרו יד החזקה הלכות סנהדרין (פרק ב הלכה ז) שבית דין של שלשה, אף על פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים, ...

 אחד הנושאים בפרשה הוא קידוש בכורות ופדיונם שנאמר:" קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" (יג, ב) "וכל פטר חמור לי תפדה... וכל בכור אדם בבניך תפדה" (שם י...

 Toggle navigationכניסה ומדוריםפרשת שבועשמות ואראפרשת וארא- עורך דין שמחה כהן נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 22/1/2023 [ערוך חידוש] "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב&q...

 פרשת ואראאחת הנושאים בפרשה הן ארבעה הבטחות של הקב"ה לעם ישראל או בלשון אחר ארבעה לשונות של גאולה. אחת מהן הינה הבטחת הארץ "והבאתי אתכם אל לארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק ול...

 פרשת ואראאחת הנושאים בפרשה הן ארבעה הבטחות של הקב"ה לעם ישראל או בלשון אחר ארבעה לשונות של גאולה. אחת מהן הינה הבטחת הארץ "והבאתי אתכם אל לארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק ול...

 "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" (ו', ג') פרשת השבוע וארא פותחת את התגלות הקב"ה אל משה. בטרם הבקשה מדגיש הקב"ה שנתראה גם אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב "וארא אל אברהם ...

 חכמינו ז"ל אמרו כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא יחסר לו פרנסה וקודם אומרים את היה"ר. ויוכל לומר פרשת המן אפילו בשבת, רק התפילות על הפרנסה לא יאמר בשבת: יְהִי רָצוֹן מִלְ...

 פרשת ויחי בחרבי ובקשתי ספרא וסייפא מול יושב אוהלים יעקב מפציר בבניו שידאגו לו לאחר לכתו לבית עולמו להביאו לקבורה במקום שטמונים בהם אבותיו בארץ ישראל במערת המכפלה. הבקשה ממוקדת כלפי בנו ...

 פרשת וישלחשלוש פעמים בשנה אנחנו מזכירים את רחל א. בפרשת השבוע ב. ביום השני של ראש השנה ג. בהפטרהבפרשת השבוע התורה מבארת לנו את העמל שעבד יעקב בשביל לבן כדי שיתן לו לשאת את רחל לאשה. עבודתו היתה ...

 "ויהיו חיי שרה" המילים הללו לכאורה היו אמורות לבאר לנו את קורות חייה של שרה, ילדותה, בגרותה, נישואיה, התמודדותה מול נסיונות שעברה עם בעלה, תחושת הנסיון, המשברים עם הגר, עיכוב הילודה וע...

 "כי יקח איש אשה והיה אם לא תמצא חן בעיניו... וכתב לה ספר כריתות..." פרשת השבוע עוסקת בפירוק התא המשפחתי  "ונתן בידה ושלחה מביתו" (דברים כד א) הספרי סימן רסט ובגמרא בגיטי...

 שיחת פרשת עקבולמדתם אותם את בניכםבבא בתרא (דף כא.) מביאה את מעשיו של אחד מהכהנים הגדולים שהיו בבית שני יהושע בן גמלא שמו, אמר רבי יהודה אמר רב זכור אותו האיש יהושע בן גמלא שאלמלא הוא נשתכחה תורה...

פרשת השבוע ואתחנן שבת נחמו.שיחה על הפרשה.ישנו פסוק בפרשה "לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות ה' " (דברים) ובספרי הביא שלושה דוגמאות לאיסור בל תוסיף האח...

מידע אישי

67 חידושים
4 תגובות
344 נקודות
שם: שמחה כהן, עורך דין 077-2053903
עורך דין שמחה כהן, בעל רישיון לעריכת דין וראש המשרד. מעניק ייעוץ ליווי וטיפול משפטי.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ה' אלול תשל"ז
תאריך לידה לועזי: 19/08/1977
טלפון: 077-2053903
מקום עבודה: משרד עורך דין שמחה כהן
תאריך הרשמה: 6/16/2021