chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית 150 אופנים וראיות בביאור מאמר חז"ל "משה ואהרן שקולין כאחד" v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:u...

קישוריתגילויים מפתיעים וידיעות נכבדות ב"מרגליות מדה כנגד מדה" - גיליון פרשת דברים וענייני החורבן

מידע אישי

99 חידושים
0 תגובות
495 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020