עדי אהרון

תאריך הרשמה: 1/24/2018
חידושים: 3 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 17 נקודות
שם: עדי אהרון
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
עוסקת באמנות וכותבת
פרסומים אחרונים - כל החידושים של עדי אהרון | כל התגובות של עדי אהרון

ואזני חרשים תיפתחנה לדברים ולמשפטים"תני ר' שמעון בן יוחאי בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע באותה שעה לא היה בהן זב ומצורע ולא חיגרין ולא סומים ולא אילמים ולא ח...

בס"ד"אבל עברנו את פרעה.." (מאיר אריאל ז"ל)" וכל העם רואים את הקולות" (כ', י"ד)יש דברים שאני מתבייש להגיד בקול רם, ואני חושב אותם בלב. הודיעו לנו להתכונן כי בעוד שלוש...

בס"דמחומר לרוח/  עדי אהרוןא.  איך תצא ממצרים? איך תקים את עצמך? בקושי ישנת בלילה, הכאבים האלה בכתפיים ובשכמות מכל המשאות.. עד שהפסיקה העבודה, מנסה ליישר את הגב ולא מצליח, שולח יד ו...