chiddush logo

רועי31

כל החידושים של רועי31 | כל התגובות של רועי31

בס"דקחו את מה שאני אומר בערבון מוגבל - אין לי שום סימוכין למה שאני אומר.כתוב בפרשת בלק   (במדבר כב,כב) "ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו.." ועל זה אומר רש"י (שם) :מלאך של רחמים היה והיה רוצה למונעו מל...

מידע אישי

1 חידושים
2 תגובות
9 נקודות
תאריך הרשמה: 6/30/2010