יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 73 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 365 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 ח'  אדר תשע"ח בנתיבות הרואיםלקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועספרדים: שמואל-א ט"ו (א'-ל"ד) אשכנזים: מתחילים בפסוק ב'. תימנים: מתחילים פסוק אחרון של פרק י"ד. ...

ר"ח, א'  אדר תשע"ח בנתיבות הרואיםלקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועאת בית המקדש כל בית ישראל בונים ביחד - הפטרה לכל המנהגים: מלכים-א ה' (כ"ו - ו' י"ג) וַה' נָתַ&...

 כ"ד שבט תשע"חארבע פרשיות[1] עומדים אנו בפתחן של 'ארבע הפרשיות', נעיין איפוא במקורן ועניינן. ראשית דברינו נייסד על בנין ההלכה בבירור מקור הנהגתה, ועוד פרפראות הנובעות מכך, ולאחר מ...

 כ"ד שבט תשע"ח בנתיבות הרואיםלקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועהשבת היא הראשונה מארבע פרשיות, וההפטרה הרגילה נדחית מפניה (שו"ע או"ח תרפ"ה). ספרדים: מלכים...

י"ז שבט תשע"ח בנתיבות הרואיםלקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבוע ספרדים:[1] ישעיהו ו' (כל הפרק א'-י"ג) בִּשְׁנַת־מוֹת֙ הַמֶּ֣לֶךְ עֻזִּיָּ֔הוּ וָאֶרְאֶ...