יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 106 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 530 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 כ"ו תשרי תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועאשכנזים: ישעיהו מ"ב (ה'-מ"ג י') כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל׀ ה' בּוֹרֵ֤...

ט' תשרי תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועהפטרת מנחה יום הכפורים יונה הנביא הנמצא בירכתי האדם שתי השאלות חובקות עולם – איכה?! ושאלת רב החובל[1] ע...

 כ"ח אלול תשע"חהתיצבות בחיים – חיתום ונחמת התוכחה   [1] השבת החותמת את השנה, פרשת נצבים נקראת בה תמיד. יש אשר היא מחוברת לפרשת וילך ויש אשר היא נצבת לבדה. בספרו של הרב של...

 כ"ח אלול תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועישעיהו ס"א (י'-י"א, ס"ב א'-י"ב, ס"ג א'-ט') שׂ֧וֹשׂ אָשִׂ...

 כ"ח אלול תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועישעיהו ס' (א'-כ"ב) ק֥וּמִי א֖וֹרִי כִּ֣י בָ֣א אוֹרֵ֑ךְ ...