chiddush logo

לחזור להיות תינוק בדרך לקבלת התורה... | נקודה בפרשה - במדבר & חג השבועות | שנת תשפ"ד (11 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אלעזר כהן, 5/6/2024

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (11)
אלעזר כהן (11/6/2024)
ערב טוב!
אין לנו שום יכולת לומר על גדולי הדורות הקודמים ולו באיזה דור שטעו ולו בדבר הקטן ביותר.
משיח הינה הלכה ברורה ויסוד נצחי ומרכזי בתורתינו הקדושה ולפי פסקי הרמב"ם בהלכות מלכים פרקים י"א וי"ב יהודי מאמין באופן ריאלי במשיח בשר ודם עם כל המפורט שם, וזה לא ישתנה ולא משנה מה, ובע"ה עוד נזכה ל"היינו כחולמים" לקיום כל הבטחות תורותינו הק'.
יש רבדים רבים כדבריך, אכן, אבל יש כיוון שהוא לא פרשנו אלא כיוון הלכתי ברור בספר ההלכות של יסוד שולחן ערוך והוא בסוף הלכות שמיטה ויובלין על עניין הלווים באופן המתאים לכולם בלימוד התורה בדווקא כיום כנ"ל במילים מיוחדות מאוד מהרמב"ם ואין זה מצד דעה אחרת אלא מצד הכוונת דרך אלפי שנה קודם עבורנו שחבל שהבלעת זאת בטעות היה לא תהיה בדברי הראשונים/הסבר שלא יעולה על הדעת לומר הנאמר ע"י הרמב"ם, גדולי הדורות אחריו והרבי מליובאוויטש כנ"ל, וכתלמיד של אלו אני מוחה וכחובת התורה בזה.
דווקא מצ
(להמשך התגובה לחץ כאן )

משה אהרון (9/6/2024)
בס"ד.
לאלעזר היקר
ראוי לדייק .
לא אמרתי שהרמבם טעה במאות ,אלא ב"מאה".
וגם זה יותר יותר כביטוי של מטאפורה .
מה שברור שטעה יותר ממשה מרבי עקיבא .
יתכן שטעה אך שניים, או עשר או אחמישים ,או מאה כפי שהעלתי על דל שפתיי.
אתה הרי מאמין במשיח. ולצערי משיח לא חי .
אם אתה חושב שתורת משיח תהא תעתיק של "תורת אלפיים", אתה לא באמת מאמין במשיח.
ביהדות נפלו סיגים ואתם לא תעצרו את המהפכה הכרוכה בביאת המשיח לתקון את הראוי לתקן .
תתרמו בחיוב לא בשלילה .
להתייצב ולקיים כל גבר בישראל להיותו יוצא צבא בישראל .
הרשימה שכתבתי בעניין זה היא מעט .....
ויש את המרובה, רבדים נוספים. ביניהם : סוד הביטוי "גולגלת". סוד הגיל ללויים דווקא שלושים שנה ועוד.
מה תאמר ליהודי שחש מוצף באלה וחש גם שאם הוא לא יגיד" יעבור על הציווי "ואם לא הגיד ונשא עוונו..
בעיניי , אסור לו לאדם לסבור ,
(להמשך התגובה לחץ כאן )

אלעזר כהן (9/6/2024)
המקום לבוא ולומר על הלכות פסוקות לפנינו בכאלף שנה - "טעות במאות של הרמב"ם" - הוא כואב מאוד ולא מתקבל ליהודי מאמין.
אלעזר כהן (9/6/2024)
כל הדרך לומר שאין דרך אחת צודקת הינה פרוגרסיביות בת ימינו המוחקת אמת, כאשר זו ישנה בוודאי.
זה שכל תורתינו תורת אמת וכל החידושים בה כך - אין הדבר נכון - היות ודרך החידוש צריכה להיות נקיה ממקום אישי, מכוונת על פי דרכי החידוש וההוראה העתיקים ומדוייקים וקשה להרחיב כך בכתב.
מזמין אותך לדיון אישי בשמחה בפרטי הקשר שלי.
אלעזר כהן (9/6/2024)
כל הדרך לומר שאין דרך אחת צודקת הינה פרוגרסיביות בת ימינו המוחקת אמת, כאשר זו ישנה בוודאי.
זה שכל תורתינו תורת אמת וכל החידושים בה כך - אין הדבר נכון - היות ודרך החידוש צריכה להיות נקיה ממקום אישי, מכוונת על פי דרכי החידוש וההוראה העתיקים ומדוייקים וקשה להרחיב כך בכתב.
מזמין אותך לדיון אישי בשמחה בפרטי הקשר שלי.
אלעזר כהן (9/6/2024)
ב"ה

אענה שוב - תורתינו מגיעה עם כללי לימוד - וכל חידושינו האישיים צריכים להיות מכוונים על פי דרכים אלו, בדיוק כפי שמומחה לרפואה יהיה חייב להשתמש לפי כללי הרפואה ולא להמציא דרכים משלו.

קבעת נחרצות לגבי שבט לוי עניינים - והבאתי לך מקור עתיק ההפוך מכך ומכוון במאות מקורות אחריו את דרך זו אצל כל יהודי, תשובה קונקרטית לצערי לא קיבלתי, בשו''ט.
משה אהרון (7/6/2024)
קראתי שוב וקשה עלי לקבל השבת .
בלוא הערה משלימה נוספת .
במסגרת אלפי טעויותי ואולי פחות טעויותיך לא ראוי להשחית אנרגיה על ניסיונות של תוכחה ויומרה של זיקוק האמת.
.שהרי אין איש כיום היודע לומר בסמכות וברשות מי משננו טועה......
רק חסד אנו חייבים זה לזה ואשראי שבמה שלא טעינו הצתנו אור בעולם
משה אהרון
משה אהרון (7/6/2024)
לאלעזר היקר.
הבנתי שלא אהבת את הערותיי.
ושלימודיי בעינך הינם אך מחשבות.
.לו יהי כן ו.צדיק באמונתו יחיה
בכל זאת רציתי לסיים בעוד הערה שכנראה תשוב להרגיז. כמובן וחלילה בלי כוונה

אך איני יכול להמנע מלומר לך גם את זאת.שוב תוצר מחשבותיי.
אתה יודע למה התורה דנה בחומרה את טעותו האחת של משה .
שנלמד שאם משה טעה באחת
רבי עקיבא בעשר
והרמבם במאה .
ואני ואתה באלפים.
שבת שלום ובשורות טובות
משה אהרון
אלעזר כהן (7/6/2024)
ממליץ לך ללמוד את שיחת המקור עם המקורות וראה עולם גדול לפניך המתבסס על ימים עברו ולא על מחשבותינו לבדן, שהרי התורה ניתנה עם כללי למידה כמובן, ומסיימים בטוב.
אלעזר כהן (7/6/2024)
ראה רמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל:

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל השם שנאמר ברך י"י חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך.

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי:

הנה לפניך...
משה אהרון (6/6/2024)
בסד.
הלויים נפקדו מבן חודש ומעלה להבדילם משאר ישראל ששאר ישראל נפקדו להיותם יוצאי צבא והלויים לשרת בקודש בלבד.
הנה כי כן להמנות על הלויים זה מלידה ולא מבחירה כזו או אחרת.
וכך מה שנעשה מרעיון זה של שבט לוי לערבב בו רעיונית. מבני ישראל והכל כדי להשתמט ממפקד יוצאי הצבא. הוא דבר פסול ולא יסולח. לומד תורה אינו יכול להכלל בשבט לוי ואפילו לא בדימוי שאול
ראה גם רשימתי בעניין כל
כל יוצא צבא בישראל.
משה אהרון