chiddush logo

מזמור שיר לחיים ליט כסלו וחנוכה

נכתב על ידי izikm18, 3/12/2023

 בסד 

דבר תורה למזמור  חג חנוכה פד
מזמור שיר לחיים  יט כסלו יום שחרור רבי שנאור זלמן מלאדי מהכלא בגלל קיום מצוות ...
-------------------------------------------------------------------------------------
האם כדי להציל חיים צריך אישור ממשהו ? כל חיילי צהל שהיצילו את האזרחים ביקשו אישור ממשהו ? 
ברור שלא , כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא , כל אדם הוא עולם מלא ,  נאמר: "לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא״,בהרמבן כותב ״ אדם - כל אדם - הוא עולם לעצמו. אדם - כל אדם - הוא אחד, יחיד ומיוחד. ואין אדם כאדם. מי שהיה לא עוד יהיה ומי שהלך לא ישוב. וכבר לימדנו הרמב"ם על ייחודו של האדם (ספר שופטים, הילכות סנהדרין, יב, ג): "נברא אדם יחידי בעולם, ללמד: שכל המאבד נפש אחת מן העולם - מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת בעולם - מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא". הרי כל-באי עולם בצורת אדם הראשון הם נבראים ואין פני כל-אחד מהם דומין לפני חברו. לפיכך כל-אחד ואחד יכול לומר: בשבילי נברא העולם.״
בחנוכה המכבים נצחו את הרבים , ממלכת יון הייתה החזקה מכולם , הם ביטלו את שמירת השבת ,ברית מילה ,חיללו את כבוד הנשים , עד מעשה המכבים שטיהרו את המקדש ולא שאלו את אומות העולם האם זה נכון לים עדות כך ... נולדתי פג ,בבית חולים אסותא , ללא מכשור לפגים , ביום שבת שאין עם מי לדבר , אבי ז״ל קרא לד״ר מכאל בריש ז״ל .מלאך בלבן !! והוא החליט בלי לשאול רשות מבית החולים ובלי לחתום על כלום ,לקחת אותי לתל השומר כדי להציל את חיי , לאחר שיצאו מבית החולים ללא אישור ,בית החולים איים לפי מה שסיפרו לי ,שיקרא למשטרה .. אך אבי איים שהוא יתבע אותם על הזנחת יולדת וסיכון תינוק בן יומו, והם השתתקו .. לולא העברתי לתל השומר לא הייתי שורד .... אם היו מחכים לאישור מאסותא , הייתי ז״ל ...חלילה , מקרה זה כולל את הפסוק הנ״ל ,ואת הפסוק ממזמור ל הנאמר בחנוכה ״ יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי [מירדי] בור״,
להלן מדרש מצמרר ״ כיוון שראו יוונים שאין ישראל מרגישין בגזירותיהם עמדו וגזרו עליהם גזירה מרה ועכורה, שלא תכנס כלה בלילה הראשון מחופתה אלא אצל ההגמון שבמקום ההוא.
כיוון ששמעו ישראל כך, רפו ידיהם ותשש כוחם ונמנעו מלארס, והיו בנות ישראל בוגרות ומזקינות כשהן בתולות, ונתקיים עליהם (איכה א ד): "בתולותיה נוגות והיא מר לה", והיו יוונים מתעללים בבתולות ישראל.
‎ונהגו בדבר הזה שלוש שנים ושמונה חודשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כוהן גדול שנשאת לבן חשמונאי ואלעזר היה שמו. כיוון שהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי, שלא היו באותו הדור גדולים מהם.
‎וכשישבו לסעוד עמדה חנה בת מתתיהו מעל אפיריון וספקה כפיה זו על זו וקרעה פורפירון שלה ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה, ולפני אביה ואמה וחותנה.
כיוון שראו אחיה כך, נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להורגה.
‎אמרה להם: שמענו אחיי ודודיי! ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה בלי שום עבירה, הרי אתם מתקנאים בי, ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעלל בי?! הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה, שלא היו אלא שניים, וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם, ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם ה' ולא הכלימם. ואתם חמישה אחים – יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר, ופרחי הכהונה יותר ממאתיים בחור. שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם, שנאמר: "כי אין מעצור לה' להושיע" (שמואל א יד).
‎ופתחה פיה בבכייה ואמרה: ריבונו־של־עולם! אם לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו, ונְקוֹם היום נקמתינו.
‎ופתחה פיה בבכייה ואמרה: ריבונו־של־עולם! אם לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו, ונְקוֹם היום נקמתינו.
באותה שעה נתקנאו אחיה, ואמרו: בואו וניטול עצה מה נעשה.
‎נטלו עצה זה מזה, ואמרו: בואו וניקח אחותינו, ונוליכה אצל המלך הגדול, ונאמר לו: "אחותינו בת כהן גדול ואין בכל ישראל גדול מאבינו, וראינו שלא תלין אחותינו עם ההגמון, אלא עם המלך, שהוא גדול כמותינו". ונכנסנו עליו ונהרגנו, ונצא. ונתחיל אחר־כך בעבדיו ובשריו, והשם יעזרנו וישגבנו.
‎ושמעו בת קול מבית קודש הקודשים: כל ישראל נצחו טליא באנטוכיא.
‎כן יעשה המקום ישועה בימינו אלה!
אם החשמונאים היו מחכים לאישור היוונים לביטול הגזרות .... איפה היינו ? כדי לטהר את המקדש שהוא כביתו של האדם לא צריך אישור של איש ,רק של הקב״ה ! היום יט כסלו הוא יום שחרורו של רבי שנאור זלמן מלאדי מהכלא הרוסי בגלל קיום מצוות !! נראה לכם הגיוני ???!!הוא לא ביקש אישור לגמור דה״ת .ללמוד תורה ונאסר ושוחרר , בע״ה ,גם אם היה פחד למכבים מהיוונים ושאר העם ,הם התגברו עליו בטחו בה׳ ופעלו לפי תורת ישראל , שוב ,אם היו מחכים לאישור מאסותא ..הייתי בעולם האמת ... כדי לקיים חיים או מצווה החנוכה. או כל מצווה אחרת ,לא צריך אישור 
,צריך את אישורו של הקב״ה - והוא קיים ומחכה לביצוע - בהצלחה ! 🇮🇱👍חנוכה שמח ! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע