chiddush logo

סולם יעקב או למלוך ולהנהיג

נכתב על ידי izikm18, 19/11/2023

בסד 
דבר תורה לפרשת והפטרת ויצא 
סולם יעקוב ,או למלוך ולהנהיג
 ,לע״נ הנופלים בקרבות בעזה, הנרצחים  ,ורפואת הפצועים ,וחזרת השבויים ,ושמירת כל ישראל! אמן  
-------------------------------------------------------------------------------------
בפרשה יעקב יוצא מבית הוריו לחפש אישה כשרה בחרן , הפרשה מתחילה בחלום הסולם ,אך ברשותכם נקפוץ לפגישת יעקב ורחל על הבאר ועל הפסוק שבלי לפגוע ביעקב קצת מפריע ...
״וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת־רָחֵל בַּת־לָבָן אֲחִי אִמּוֹ וְאֶת־צֹאן לָבָן אֲחִי אִמּוֹ וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת־ הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וַיַּשְׁקְ אֶת־צֹאן לָבָן אֲחִי אִמּוֹ: וַיִּשַּׁק יַעֲקֹב לְרָחֵל וַיִּשָּׂא אֶת־קֹלוֹ וַיֵּבְךְּ: ״ בבראשית רבה מוסבר ״ "וישק יעקב לרחל" (כט יא) – כל נשיקה של תִּפְלוּת חוץ משלוש: נשיקה של גְדוּלָה, נשיקה של פרקים ,של פרישות.נשיקה  של גדולה: "ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו" (שמואל א י א).נשיקה של פרקים: "וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו" (שמות ד כז,נשיקה של פרישות: "ותישק ערפה לחמותה ורות דבקה בה" (רות א יד,רבי תנחומא אמר: אף נשיקה של קְרִיבוּת, שנאמר: "וישק יעקב לרחל" – שהיתה קרובתו
‎"וישא את קולו ויבך" – למה בכה? אמר: אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה, מה כתוב בו? "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וכל טוב אדוניו בידו", ואני, לא נזם אחד ולא צמיד אחד!14דבר אחר: למה בכה? שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה. זה הוא שהיא אומרת לה : "לכן ישכב עמך הלילה" (בראשית ל טו) – אמרה לה: עמך הוא שוכב, אין הוא שוכב עמי, דבר אחר: למה בכה? שראה האנשים מלחשים אלו לאלו מפני שנשקה. אמרו: מה בא זה לחדש לנו דבר ערוה? שמשעה שלקה העולם בדור המבול, עמדו אומות העולם וגדרו עצמן מן הערוה. 
חלק מהפרשנים מסבירים דלא הייתה זו נשיקה דל תאווה .זנות חלילה ,אלא של כבוד למלכות 
כיוון שרחל היתה  כמלכה , אשת חיל של ממש , מה שמחזיר אותנו ליציאת יעקב לחרן וחלום הסולם .״בראשית כח יב: "וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ." המדרש מסביר את עניין הסולם ,״החלום מסמל את ההסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל: "הראה לו הקב"ה ארבע מלכיות, מושלן ואבדן: הראהו שר מלכות בבל עולה שבעים עוקים ויורד; והראהו שר מלכות מדי עולה חמישים ושנים עוקים ויורד; והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים ויורד; והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. אמר לו יעקב "אך אל שאול תורד" (ישעיהו יד טו), אמר לו הקב"ה "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך" (עובדיה א ד)" (פרקי דרבי אליעזר לה; מובא בפירוש  רמב"ן ) : כל מלאך מסמל מעצמה אחת, והמלאכים "עולים ויורדים" - לכל מעצמה ישנה תקופה של עליה, אך אחריה תבוא תקופה של ירידה. פירוש זה מתאים לפסוק הבא, שבו ה' מבטיח שבסופו של דבר ייתן את הארץ לזרעו של יעקב, (בראשית כח יג): "וְהִנֵּה ה' נִצָּב עָלָיו, וַיֹּאמַר 'אֲנִי ה' אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ וֵאלֹהֵי יִצְחָק, הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֶךָ. וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ, וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה צפונה וָנֶגְבָּה, וְנִבְרֲכוּ בְךָ כָּל משפחות הָאֲדָמָה וּבְזַרְעֶךָ...".
* לפי מדרש תנחומא, ה' הציע גם ליעקב לעלות בסולם, אך יעקב פחד וסירב, ולכן נאלצו צאצאיו לסבול משיעבוד המלכויות. ובדורנו זכינו, ברוך ה', לראות את צאצאיו של יעקב מתגברים על הפחד, עולים בסולם ומקימים את  מדינת ישראל 
בה אנו כיעקב ורחל מצווים לבנות את ביתנו לפי מסורת תורת ישראל , אם נשים לב יעקב עשה 8 פעולות טרם בנה את חומת האבנים סביבו בה היו לפי המדרש-12 אבנים כ12 שבטי ישראל 
שמונת הפעולות הם ,ויצא וילך ויפגע וילן  ויקח וישם וישכב ויחלום,8 פעולות אלה מסמלות את פעולות האדם בחייו, כשמונת ירחי לידה , הוא צריך לתכנן את פעולות חייו , ולזכור את דברי הרב  קוק זצ״ל ,עלה למעלה עלה כי כח רב לך , יעקב פחד לעלות בסולם .. אך לבסוף הוא עלה בסולם אחר .. סולם רחל , הוא ,למעשה הם ,חיכו אחד לשניה 14 שנים .... בדיוק כיד שחתן עונד את טבעת הנישואים על אצבע הכלה ,לפני כמה ימים עיינתי בחוברת שעשו לע״נ נונו ונונה מלוך ,שם קראתי את דברי דודי,דוד רקנטי שיחיה על פירוש השם מלוך ״ אכן כל בני ישראל בחזקת  מלכים או בני מלכים,אך אני עוד לא הגעתי לדרגה הזו אני צריך כל ימי חיי להשתדל להיות מלך , כל יום עומד לפני הציוני ״ מלוך ״ והציווי  הזה אינו שלטוני או מעמדי אלא מוסרי , ציווי שמחייב !! את בני ישראל להתעלות כל יום במחשבה לימוד ועשיה עם עצם זולתם ,מלוך תתקדם לכיוון הפסגה הרוחנית לפי ציווי ה׳ ״או במקום שאין איש השתדל להיות איש״ ,במקום שאין מי שיטפל בענינים או בבעיות ,לדוגמא ,במקום שאין חזן , במקום שאין עזרה והצד השני קשה לו ,אל תעלים עין ... תמלוך ,תתפוס פיקוד ותהיה איש ,
נישואי יעקב ורחל הם כעליה בסולם, הקמת בית ,המשכיות , להביא זרע של קיימא שימלכו ויעלו בקודש בברכת ה׳ מה שמקשר אותנו לפסוק מהפטרת הפרשה ,״קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו״-- מפרש רשי ״רש"י:
‎קחו עמכם דברים - אינו מבקש מכם ממון. כל תשא עון - כל עוונותינו סלח. וקח טוב - ולמדנו דרך טוב. דבר אחר: מעט מעשים טובים שבידינו קחבידך ושפטֵנו אחריהם; וכן דוד אומר: "מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים" (תה' יז , ב). [דבר אחר (ראה במ"ר יח , כא): וקח טוב - וקבל הודיה מאתנו, שנאמר "טוב להודות ליי'" (תה' צב , ב); "הודו ליי' כי טוב" (שם קו , א).] ונשלמה פרים - שהיה לנו להקריב לפניך , נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו (ראהיומא פו , ב).

עלינו להגביר את לימוד התורה וקיום המצוות בימים אלו ,כנאמר גם בפרשת השבוע ״ וְעַל חַרְבְּךָ תִחְיֶה וְאֶת אָחִיךָ תַּעֲבֹד וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ:״-המלבים מפרש״ מ)" ואת אחיך תעבד". וזה יהיה לך לאושר הנפש, וזה תלוי בתנאי, אם יעקב יעסוק בתורה ויעבוד את ה' שאז תכנע לפניו, אבל בזמן שירפו ידיו מעבודת ה' אז תהיה אתה המקל והרצועה לרדות וליסר אתו, וז"ש והיה "כאשר תריד," עת שאתה תרדה בו ע"י שלא יעבוד את ה', אז "ופרקת עלו," כמ"ש בזמן שאין הקול קול יעקב אז הידים ידי עשו, וכן היה באמת שכ"ז שעבדו ישראל את ה' היה אדום למס עובד כמו שהיה בימי דוד ושלמה ומלכי ישראל הצדיקים, ועת חטאו ישראל כתיב בימיו פשע אדום וגו' וימליכו עליהם מלך (מ"ב ) .
אז אם תראו שאין איש , תהיו אנשים בכל מיני סוגי עזרה במיוחד בימים אלו ,בזכות לימוד התורה נתגבר על אויבנו , ולא לשכוח  בעם ישראל אין אויבים! יש דעות שונות ,ורק המחבר על הפריד !! את תנהיגו לתורת ישראל ! חודש טוב ואור של שמחה ת


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע