chiddush logo

"באר לחי רואי" (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 7/11/2023

בס"ד.


 "באר לחי רואי ". 
---------------------------------.

שגם התורה בעיניו של הקב"ה היא 
באר מים חיים לראות בה - בני האדם

 באר יש במדבר , אי שם ב"דרך שור".
 שכל השותה ממנה או מביט בבואתה
 מתקיים בו  "עין של שור".
 שהוא זוכה ומטיב לראות תמונה של עתיד.
 בבחינת : "ישורון"
 והנה הגר, נזדמנה תחילה לאותו המקום 
 [בבריחתה משרה] וזכתה להתגלות המלאך 
 עד כי חשה צורך לקרוא לה' : "אל רואי".
 ואחר ששבה לאברהם ושרה וספרה לאברהם .
 תיקן אברהם או שכלל את כינוי הגר  :
בכנותו את הבאר "באר לחי רואי".
 שהקב"ה אל חי והבאר גם אספקלריה של החיים .
 משל מי המטיב להביט בבואתה  מצטלטלים ומזדככים החיים .
 כאמור גם לזכות ולראות פיסת עתיד וחזון .
 לימים  גם עבד אברהם יחבר בין : "באר" ל"עין המים".
  בהמשך משה אף יגדיל  לרמז שביאור התורה  
הוא  הסתכלות במים של באר מים חיים - לתועלת החיים  
 ["הואיל משה באר התורה הזאת"].
 וכך גם הנחיל אברהם ליצחק את סוד אותה הבאר .
שכאמור מטיבים לראות בה את החיים ואף את סודם   .
 והנה משמתה שרה ויצחק התקשה להתנחם.
  היה הולך ובא ["בא מבוא"]
לאותה הבאר לשאוב ממנה נוחם ועידוד.
 וכך באחת הביאות, שבא מאותה הבאר
 אשר בבואתה השתקפה אותה השיירה.
  יצא יצחק לשדה לשוח בשדה.
 לשיח עם בוראו לקראת המפגש הגדול .
 ודוק יצא : "לפנות ערב" : לפנות את ה"ערב" מחייו .....
 
נשוב להגר . בפעם השנייה כשנקלעה הגר שנים אחרי 
שוב למדבר,בקשה לילך לאותה הבאר .
והיא אבדה דרכה ,תעתה ולא מצאה דרכה .
והמלאך פקח עיניה לראות אך באר אחרת - באר רגילה.
 
וכך אותה הבאר - "באר לחי רואי", הפכה אך
לנחלתו של יצחק בלבד .
 ואותה הבאר הפכה גם לאושייה רעיונית לכעין מטאפורה  .
 עת באר מיים החיים של תורה גם בה נראים ונצפים בה 
 רזין ומכמנין של חיים .
 נראים על ידי יחידי סגולה  לקיים  : 
 "הואיל משה באר את התורה הזאת  לאמור.....".

והנתן....
והאומר....
 משה אהרון 
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (7/11/2023)
בס"ד.
מוקדש לעילוי נשמתם של כל הניספים
על קידוש ה' והארץ.
לרפואת הפצועים בגוף ובנפש.
ולהשבתם מהרה של כל השבויים.
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע