chiddush logo

חודש ניסן !!! מזל ופרנסה ! (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 11/4/2014

 חודש ניסן  (פרנסה בשפע)


כשאדם יוצא ממצרים אז הוא יוצא לחירות יחד עם המלאכים שלו! כי האדם מוקף רבבות רבבות מלאכים שסובבים אותו. והוא 
צריך לחזק את המלאכים האלה ולהמשיך אותם אליו, הוא צריך להוציא את המלאכים האלה ממצרים ולשחרר אותם, אומר הרב'ה 
אנחנו יכולים לחזק את המלאכים בכל השנה! אבל עיקר חיזוק המלאכים זה בניסן! שאז היתה הגאולה. אומר הרב'ה "והשפע 
כשיורדת מקבל אותה תחילה המלאך הממונה שם, ואחר כך יורדת דרך השדים השוכנים באויר..." "וכשבחינת המלאך חזק, אזי 
אין השדים מקבלין השפע רק דרך מעבר לבד ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד, אבל כשנחלש חס ושלום, כח המלאך אזי 
הם מקבלין לעצמם כח המלאך..." כשנחלשים כח המלאכים השדים שבאויר מקבלים את השפע שיורד לעולם! השפע עובר 
דרכם! השפע עובר דרך השדים! כל אויר העולם מלא שדים! העולם מלא שדים מעבירות מפגמי ברית! אבל צריכים לדאוג 
שהשפע יגיע למלאכים! שהשפע יעבור דרכם! צריך לחזק את המלאכים צריך לתת להם כח! וכשמחזקים את המלאכים אזי 
השדים מקבלים את השפע רק כדי חיותם! רק דרך מעבר לבד. ועל ידי ברכות בכוונה אנו מסירים את כח השדים! על ידי ברכות 
בכוונה אנו מסירים את השפע מהם ומעבירים את זה למלאכים, על ידי הברכות נותנים כח למלאכים! על ידי הברכה אנו מבררים 
את האוכל מן השדים! כי האוכל שלנו בידי השדים! השדים מגדלים את הכל! אדם יכול לבלוע חתיכת תפוח הוא בלע שדים! 
אומר ר' נתן ביורה דעה חלק ב' – כשאומרים את הברכה בכוונה פשוט בוראים את הפרי מחדש! נברא תפוח חדש! כי התפוח 
שאנחנו הולכים לאכול לפני הברכה, הוא עדיין לא תפוח! כי מי עשה את התפוח הזה? מי הצמיח את התפוח הזה? מי טיפל בו 
? מי חרש? מי זרע? בדרך כלל זה אנשים חופשיים גויים וכו', הם חרשו את השדה ! הם זרעו אותו! בתפוח הזה דבוק אין סוף 
מחשבות רעות של אלה שטיפלו בו! הוא חופף באין סוף טומאות! הרי שנה שלימה נגעו בזה אנשים טמאים, שנה שלימה נגעו 
בזה! מהחרישה עד שזה הגיע אלינו הביתה! כי כשאדם חורש מה הוא חושב? מה? הוא דבוק בה' כשהוא חורש? וודאי שלא! כל 
המחשבות האלה וכל הטומאות האלה נדבקים בפירות בזרעים בגרעינים בנבטים, יוצא שכל הפירות וכל הירקות וכל המאכלים 
שאנו אוכלים בכולם דבוק טומאות בכולם יש שדים.
אומר ר' נתן הניצוץ האלוקי שבתוך התפוח מחופף ומוקף באין סוף קליפות, באין סוף שדים, ועם ברכה בכוונה מסירים את האין 
סוף קליפות והניצוץ הקדוש מתגלה! הניצוץ האלוקי שבתפוח מתגלה! ובאותו רגע נברא התפוח! נברא תפוח חדש לגמרי! רק 
שמברכים בכוונה בורא פרי העץ על ידי זה נברא תפוח חדש, כי עד עכשיו הכל היה בהסתרה! ועל ידי הברכה הניצוץ השתחרר 
ונהיה תפוח חדש.
אומר רבינו בתורה ל'ז על השוחט שלא בירך בכוונה את ברכת השחיטה – "אוי לנפש שהרג את הנפש" אתה שוחט אלף תרנגולות 
ביום אומר "ברוך אתה ה'......אשר קדשנו במצוותיו וצונו על השחיטה" אתה בכלל לא יודע מה שאתה מדבר! כל האלף תרנגולות 
ששחטת אין להם שום עליה! הם צריכים לרדת עוד הפעם בגלגול! על ידי שלא ברכת בכוונה אתה גרמת לנפש לבוא בגלגול! 
והנפש צועקת! התנגול צועק וצורח! אל תהרוג אותי! אל תרצח אותי! אל תביא אותי עוד הפעם בגלגול! אני מחכה לתיקון שלי 
כבר אלף שנה! אם לא תברך בכוונה אני יתגלגל עוד פעם בתרנגול! ועוד פעם בתנגול! כבר נמאס לי! עכשיו הגעתי אליך! 
תשמע מה שאני צועק אליך, תברך בכוונה! בזכות זה יהיה לי תיקון! בזכות זה אני יעלה לגן עדן! אני לא רוצה לעבור את התהליך 
מחדש. אותו הדבר הולך על כל פרי! על כל ירק! על כל גרעין! בכל הדברים יש נפשות שצריכות תיקון! בכל מה שאתה אוכל 
יש נפשות! התפוח צועק אליך! האגוז צועק! הגרעין צועק! כולם צועקים אליך! תגיד את הברכה בכוונה! אל תחטוף את הברכה! 
תגיד את הברכה במתינות לאט לאט, מילה מילה, אם יש תשע מילים באותה ברכה, אז תגיד את הברכה בתשע שניות, לא פחות! 
היום לצערנו מכניסים בשניה אחת תשע מילים.
מכל ברכה בכוונה ימשך לך פרנסה! אתה לא צריך לנסוע לשום מקום בעולם, אתה לא צריך לעשות שום תזוזה, אם תעשה את 
שלך ותברך בכוונה אתה תקבל את כל השפע! ועוד תוכל גם להשפיע לאחרים! הרב'ה אומר – ברגע שאדם מברך בכוונה אז 
מהאותיות האלה של הברכה יורד כזה שפע לעולם! כזה שפע שאי אפשר לתאר. אדם יכול לשבת להגיד ברכות בכוונה, לקחת 
אגוז להגיד את הברכה בכוונה, לקחת תפוח להגיד את הברכה בכוונה, לברך על נטילת ידיים בכוונה, ועל ידי זה, על ידי ברכות 
בכוונה הוא יכול להמשיך את כל השפע שבעולם אליו. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (11/4/2014)
רבונו של עולם
חמול עלי ועל
כל עמך בית
ישראל , ותעמוד
לימין צדקי,
ותהיה בעזרי
תמיד, באופן
שאזכה להתפלל
תפילותי בכל לב,
בכוונה גדולה
מעמקא דליבא
באמת. וזכני
מעתה לכוון בכל
ליבי ובכל נימי
נפשי בכל מילה
ומילה בברכה
ולא אוציא שום
מילה שלא
בכוונה.
ציורים לפרשת שבוע