chiddush logo

טו בשבט - ויאמרו לך הרי משיח בא

נכתב על ידי אלון, 2/2/2023

"הוא היה אומר (רבן יוחנן בן זכאי) אם היתה הנטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי משיח בא, נטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו".

(אבות דרבי נתן, פרק לא)

 

בדורות האחרונים של תקופת התחייה היווה ט"ו בשבט בשורה חדשה - וסימל את הנטיעה בארץ ישראל.

עד כמה גדול ערכה של נטיעה בארץ ישראל מלמד אותנו רבן יוחנן בן זכאי: "אם היתה הנטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי משיח בא, נטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו". עם ישראל מחכה לגאולתו כבר יותר מאלפיים שנה. נהרות של דמעות ודם נשפכו כדי שיום אחד יבוא המשיח ויגאל את עם ישראל. ולמרות ההתרגשות הגדולה, מדריך אותנו רבן יוחנן בן זכאי: לא כך! אלא סיים תחילה את נטיעת העץ, ורק אחר כך - צא והקבילו.

צריך להבין, רבן יוחנן בן זכאי לא חשוד בכך שאינו יודע בחשיבותו של המשיח ובית המקדש, שהרי הוא היה בתקופת חורבן בית המקדש והוא עצמו תיקן מספר תקנות לקראת ביאת המשיח, מתוך אמונה שלמה שמהרה יבוא המשיח ויבנה הבית כבתחילה, ועל כן יש להבטיח שלא תשתכחנה הלכות בית המקדש מישראל (עיין: סוכה מא, א; סנהדרין כב, ב) - ובכל זאת הוא קובע כי השלמת נטיעת העץ קודמת להקבלת פני המשיח.

נראה מדברי רבן יוחנן בן זכאי שישנו ניגוד בין הדברים, כביכול ישנם שני ערכים סותרים, האחד הוא קבלת פני משיח והשני הוא נטיעת עץ בארץ והוא מכריע בין שניהם. העומק היותר גדול הוא לדייק בדברים ולראות שיש כאן חלק ממהלך אחד. רצונך לקחת חלק בגאולת עם ישראל? טע עצים בארץ ישראל! רבן יוחנן לא העמיד את שני הערכים, נטיעה והקבלת פני משיח, זה כנגד זה, אלא בא לומר - היא היא! רצונך להקביל פני משיח? טע את הנטיעה! כל נטיעה בארץ ישראל סוללת את הדרך למשיח! הנטיעה ויישוב ארץ ישראל אינם ניגוד למשיח אדרבה הם משלימים את החיזיון ומכשירים את הדרך אליו. בניית עם ישראל בארצו, היא חלק בלתי נפרד מהגאולה.

מסופר על המקובל הגדול (מובא בחוברת "לשלשה באלול" ב' אות נ"ג), הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל שהיה הרב הראשי הראשון, שהוזמן לנטיעות ביישוב מגדיאל (כיום חלק מהוד השרון), והוא נראה כמי שמתרגש באופן לא רגיל. בכה בדמעות ולא הסכים לגעת במעדר אלא התחיל לעסוק באדמה בידיו. כששאלו אותו לפשר ההתרגשות, הוא ענה: הרי זו דבקות במידותיו של הבורא, להתעסק במטע בארץ ישראל!

בגמרא (מסכת סנהדרין, דף צח, עמוד א) מובא כי הסימן הכי גלוי ואמיתי להתקרבות גאולת ישראל היא שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה לעם ישראל: "ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר (יחזקאל פרק לו, פסוק ח): 'וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא' ".

כשמתקיים פסוקו של הנביא יחזקאל, כשיהודים חוזרים ארצה, וארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה - זהו הסימן המובהק לגאולה, זהו הקץ המגולה, זהו ביטוי לביאת המשיח.

 

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, מהאתר: "ישיבה" - https://www.yeshiva.org.il/

הרב חיים דרוקמן זצ"ל

הרב דוד פנחס איפרגן שליט"א, מהאתר: https://www.davidifergan.co.il/

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע