chiddush logo

תחפושת בפורים (9 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 20/5/2010

 אדם  שמתחפש   בפורים,  האם    רשאי     לעמוד   כך  כשהוא  מחופש   גם     בשעת   התפילה   וקריאת   התורה    בפורים,  או  שאין  זה   מכובד   בזמן   התפילה    להתפלל    כשמחופשים,   אפילו    בפורים.

והצד  לומר    שמותר,  כיון  שהמנהג    להתחפש  בפורים,  אולי  יכול   לדחות  את  ההלכה     שיש    לעמוד  בזמן   התפילה   בבגדים   נאים   ונקיים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (9)
אברהם לוי (29/10/2010)
ציטוט קצר מהשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה

(סימן צג) לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה, לא מתוך שחוק וקלות ראש (ובסימן צח הוסיף מר"ן) המתפלל צריך שיכוין... ויחשוב כאלו שכינה כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו, ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם... קל וחומר לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכל, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה... וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש... ולא יערב בה מחשבה אחרת... צריך שיכוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובלבו יכוין למעלה לשמים.
לכן יש לנו הלכות "היכון לקראת אלוקיך ישראל".
נראה למישהו "שאדם בתחפושת" מתמודד עם כל הנ"ל?

הרי המציאות מעידה &quo
(להמשך התגובה לחץ כאן )

אריאל אליעזר (17/8/2010)
נאמרו כאן כמה דעות בשאלה האם מותר בחג הפורים להתפלל עם תחפושת, הללו מתירים והללו אוסרים.
אציין רק שבקובץ בית הלל, גליון מב, במאמרו של אליהו דקל, המסקנה היא שמותר להתפלל בפורים עם תחפושת, וכן נראה עיקר להלכה, והקב"ה יצילינו משגיאות ויראנו נפלאות מתורתו.
אברהם (25/5/2010)
למשה67 איך הגעת למסקנה שתחפושת היא מנהג ישראל ומנהג ישראל תורה הוא

מה הגדר של תחפושת אני יודע על פוסקים שאוסרים תחפושת של אישה לגבר ולהיפך
mose67 (24/5/2010)
1)שוב אבהיר את כוונתי.יש בגמרא חיוב לבסומי עד דלא ידע.אדם שמתחפש כדי לקיים מנהג ישראל תורה הוא או שיעזור לו להגיע לדרגת עד דלא ידע.ויש גם ענין לעבוד את ה' בשמחה (ועבודה שבלב היא תפילה) לכאורה אין בכך בעיה. אבל מי שמגושם ויכול ליפול להוללות אסור לו לעמוד כך.2)שוב עלה במחשבתי לחלק בין תחפושת ''סבירה'' לבין תחפושת ''מוגזמת והוללת'' שזה לכאורה ייאסר (אני כותב לכאורה כי אינני רב ופוסק).3)הגמרא בברכות (ל: ר''פ אין עומדין) מספרת אביי ראה את רב שהיה ''בדח טובא'' אמר לו וגילו ברעדה כתיב אמר לו תפילין מנחנא ע''כ וד''ל.
אברהם (23/5/2010)
שלום ל- משה 67 נא ציין את המקור של אותו חכם שהבאת מהגמ' לא כלך הבנתי את הסיפור משם
בכל מקרה לדעתי יש הבדל בין שמחה לחוסר הכרה ובכל ההלכה אתה רואה שמגמת חכמינו שבתפילת עמידה יראה אדם עצמו כעומד לפני מלך התפילה היא מעמד רציני ולא יכול להיות שבגלל איזה שהוא מנהג מאוחר שלא כולם מסכימים איתו נהפוך את ההלכה ונעמוד לפני הקב"ה בצורה לא ראויה גם אם אנחנו שמחים
אגם גם לשמחה צריך להגדיר מהי ?
המשך יום נעים לכם
אריאל אליעזר (23/5/2010)
שאלה למגיב האחרון- אתה כותב שהתחפושת בפורים זה לצורך ה "עד דלא ידע".
אולם למיטב ידיעתי ישנם טעמים אחרים מדוע מתחפשים בפורים, ולא הטעמים שצינת.
למשל- זכר למה שנא' "לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה", או זכר לשק ואפר שלבש מרדכי, ועוד טעמים, אך למיטב הבנתי לא משום העד דלא ידע.
mose67 (21/5/2010)
ב''ה
כוונתי .מכיון שיש מצוה בפורים לשמוח עד דלא ידע.מי שהתחפושת היא לצורך העד דלא ידע. וקיום המצוה זה לא סתירה לתפילה על דרך החכם בגמרא ששאלו אותו מה השמחה אמר להם תפילין מנחנא והשמחה היא לשם שמים וכתוצאה מהתפילה וד''ל
אברהם (20/5/2010)
לדעתי בוודאי שאסור כל עניין התחפושת הוא בקושי מנהג ובתפילהיש לעמוד לפני מלך מלכי המלכים בלי קשר ליום או לזמן ולא הבנתי את הקשר לשמחה
mose67 (20/5/2010)
ב''ה
לדעתי הקלושה . תלוי אם האדם שמח שמחה של מצוה מתוך דבקות בה'.אז אין סתירה בין התפילה לשמחה. אבל אם הוא לא מחובר דיו לה'
ושמחתו יכולה ליפול להוללות הרי כי אז אסור לו לעמוד לפני ה' בצורה זו.
ציורים לפרשת שבוע