chiddush logo

סיבת איסור חיות טמאות

נכתב על ידי mose67, 11/4/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

                        שאלה בפ' שמיני

ידועה אמרת האמרי אמת מגור שהחסידה היא עוף לא טהור כי עושה חסד רק עם חברותיה, אבל כמובן שהוא מדבר בהיבט המוסרי,כי על פי הפשט הפרה או התרנגול

הם טהורים ולא שמענו שהם עושים חסד אפילו עם חבריהם,

אם מישהו יוכל לעזור להבין לפי המפרשים שמסבירים שאיסור מאכלות אסורות הוא שמקבלים את תכונת הבעלי חיים, מה הבעיה בחסידה למשל,

זכורני ששמעתי שהחיות הטורפות (כנמר וכו') או החיות העצלניות(כחמור וכו')

נאסרו מסיבת שהתכונות יעברו לאדם, אבל הסוס למשל אינו טורף ואינו עצלן מדוע נאסר (כ''ז לשיטת הרמב''ן שהבעיה היא התכונות כנ''ל)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות