chiddush logo

מיתת צדיקים ויוה"כ

נכתב על ידי יניב, 19/4/2012

 'א"ר חייה בר בא :בני אהרן באחד בניסן מתו,ולמה הוא מזכיר מיתתן ביוה"כ?-ללמדך שכשם שיוהכ"פ מכפר על ישראל כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל'(יר' יומא א,א) פרש בקרבן עדה:'כך מיתתן של צדיקים מכפרת על כל ישראל=אם נספדים כהלכה,לכך נאמרו כאן שיבכו עליהן ביוה"כ' ובתורה תמימה(טז,א) הסביר ש'הכבוד והאבל שנוהגין במיתת צדיקים' היא זו שמכפרת-וזה כעין פרושו של הקרבן עדה. וניראה מפשוטו של היר' שעצם מיתת הצדיק מכפרת כשם שיוה"כ עצמו מכפר.

ע"פ הדעה שיוהכ"פ מכפר עם תשובה כך במיתת צדיקים האדם מרגיש שחסר לו עכשיו מי שיגן עליו ולכן חוזר בתשובה,וכך התשובה ביחד עם מיתת הצדיק שמביא השראה של חזרה בתשובה(כמו ביוה"כ) אז זה נעשה לתשובה גבוה ומכפרת על בנ"י. ומצאנו דוגמה לזה 'הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן, כי נח נפשיה דר' זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי,השתא מאן בעי עלן רחמי? הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה'(סהדרין לז,א) ואולי יש לזה קשר לפתגם העממי הידוע(שסבי ז"ל תמיד אמר) "אחרי מות קדושים אמור" שלדבר על המתים רק טוב,אולי זה בא כדי להראות את האנשים כצדיקים שכך האדם גם חוזר בתשובה,שהסביבה משפיע ולכן אם נימצא בסיבבה חיובית אז גם הוא נימשך אחריהם,וכך גם כשרואה אנשים כצדיקים אז גם הוא נימשך אחרי זה להיות צדיק.
ע"פ הדעה שיוהכ"פ מכפר אף בלא תשובה אלא מתוקפו של יום,ניראה שיש קשר עמוק ליוה"כ,שהנה ביוה"כ נאמרה הסליחה לבנ"י על מעשה העגל,ולכן לאחריה החלו בהקמת המשכן שמסמל את הכפרה. והנה נאמר על מיתת בני אהרן "וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים" וגו' (י,יב) ופרש"י 'הנותרים מן המיתה מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון העגל,הוא שנאמר "ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו" ואין השמדה אלא כלוי בנים שנאמר "ואשמיד פריו ממעל" ותפילתו של משה בטלה מחצה שנאמר "ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא"' ,יוצא שמיתת בני אהרן היתה על עון העגל,ומה שלא הצליח משה לכפר על כל בני האהרן, ניראה שזה משום שנדב ואביהוא היו גדולים ממשה ואהרן כמו שאמר משה לאהרן (זבחים קטו,ב) ולכן לא הצליח לכפר עליהם.וניראה שכיון שמצד אחד נאמר שהיו צדיקים ביותר,ומצד שני זה על חטא,ועל ידי מיתתם נעשה המשכן לקדושתו בשלמותו(כמו שמפרש מרן גדול הדור הגר"ש גורן זצוק"ל זיע"א על קדושת המשכן) יוצא שבחטאם שהתקרבו יותר מדי לקודש ולא היו ראוים לזה,לכן מתו שרק במיתתם יכלו להגיע לדרגה כ"ך גבוה.וכך כיפרו על העגל ע"י עליתם בקדושה וכעין העלו את כל העולם איתם,וכך המשכן הגיע לשלמות קדושתו,שכעין כופר העגל שרבץ עליהם עונש מוות על העגל,שלא ראוי בעולם קדושה כ"ך גבוה(בשל העגל) ולכן בחטאם לקודש התחברו לעגל ולקחו עליהם את הדין כדי לעלות בקדושה,כמוכח ממעשיהם. וכך העלו את כל העולם יחד איתם שהם כעין שיא הקדושה ולכן הם מעלים את כל העולם עוד דרגה,שהם בשיאו ולכן מעלים עוד שיא. וזה הקשר בין מיתתם ליוה"כ שהוא גם כפרה על העגל.וזהו שמיתת צדיקים מכפרת על ישראל כיוה"כ, כמו קשרם ליוה"כ שבמיתת צדיק הוא עולה דרגה, שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם,ומימלא מעלים את כל העולם איתם וכך באה כפרה לעולם, וזהו שה' 'מתיירא ומתעלה ומתהלל'(זבחים שם) ע"י מיתת קדושיו, שהעולם עולה דרגה בקדושה וכך נופל פחד של קדושה בעולם. וזהו כמו יוה"כ שהוא יום נורא וקדוש שבו אנו נעשים כמלאכים שעולים בקדושה ולכן כמו מלאכים(ועוד שמיתת צדיקים כמו יוה"כ שלא אוכלים ושותים וכו' כמו מת בקשר לקדושה).

לעילוי נשמת הנרצחים בשואה הנוראה והנופלים במלחמות ישראל ונרצחי הפיגועים הי"ד

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע